Polemik & Kulis
17 Şub 2020 11:14 Son Güncelleme: 17 Şub 2020 11:24

Aydınlık'tan dikkat çeken haber! Yeni Şafak o ismi neden hedef aldı?

Hakim Recep Taş’ın Albayrak Holding hakkında, tarım arazisine fabrika ve santral kurulmasına karşı çıkan bir şerh koyduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak gazetesinin hedef aldığı hakim Recep Taş’ın, 2017’de gazetenin bağlı olduğu Albayraklar Holding aleyhine şerh kararı verdiği ortaya çıktı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 31 Mayıs 2019 tarihli ve 602 sayılı İdarî Yargı Kararnamesi’yle 364 hakim ve savcının görev yerini değiştirmişti. Hakim Recep Taş, Balıkesir Vergi Mah. Başkanlığından İstanbul Vergi Mah. Başkanlığına atandı. Yeni Şafak gazetesi, atamalardan altı ay sonra 29 Ocak 2020’de yaptığı ‘Klozetçi hakim terfi etti’ başlıklı haberle Recep Taş’ı hedef aldı. Recep Taş’ın, 2017’de gazetenin bağlı olduğu Albayraklar Holding aleyhine şerh kararı verdiği ortaya çıktı.

Gazete daha önce de kendisine yakın kuruluşun TSK içinde reklam yapmasına müsaade etmeyen bir albayı hedef almıştı.

İLK ÇED RAPORU İPTAL EDİLİYOR...

Aydınlık’tan Mustafa İlker Yücel’in haberine göre; Yeni Şafak’ın 1999’da, kullandığı oy nedeniyle övdüğü, 2020’de ise hedef aldığı hakim Recep Taş için ‘klozetçi hakim’ tanımı kullanıldı. Bu tanımın geçmişi 2017’ye dayanıyor. Albayrak Holding bünyesindeki Varaka Kağıt Sanayi AŞ’nin Balıkesir’de, yeni kağıt fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak için kurduğu elektrik santrali ve kağıt fabrikası yargıya taşınmıştı. Davayı Balıkesir Barosu, Mimarlar Odası ve Tabipler Odası açtı. 9 Ekim 2015’te alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu olumlu kararı Mahkemece iptal edildi. Bunun üzerine hazırlanan 2. ÇED Raporu hakkında ise ‘olumlu’ kararı verildi.

Balıkesir İdare Mahkemesi’nde yeniden, bu kez 2. ÇED Raporu aleyhinde dava açıldı. Enerji santralinin yerleşim alanlarına çok yakın olduğu, proje alanı yakınındaki tarım arazilerinin, su kaynaklarının ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın kötü etkileneceği, hava kirliliğine yol açacağı, projenin 1. sınıf tarım arazilerinin yok olmasına sebep olacağı belirtiliyordu. 18 Mayıs 2017 tarihinde Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda “ÇED Raporu’nun mevzuata ve tekniğine uygun hazırlandığı, rapor içindeki hesaplamalarda ve verilen bilgilendirmelerde uygunsuzluk tespit edilemediği; çevreyi olumsuz etkilemesi düşünülen durumlarla ilgili gerekli hesaplamaların yapıldığı” ifade edildi. Mahkeme “ÇED olumlu kararında, hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” diyerek davanın reddine karar verdi.

Davada Heyet Başkanı Hakim Recep Taş, şerh oyu kullandı. Taş, gerekçesinde kamu yararı doğrultusunda alanın tekrar tarım arazisine dönüştürülmesi gerektiğini yazdı.

Yeni Şafak, atamalardan altı ay sonra yaptığı haberde “Siyasi parti temsilcisi gibi gerekçe yazan Taş’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kim tarafından korunduğu ve referansının kim olduğu merak konusu oldu” ifadelerini kullandı.

AYNI HAKİMİ 99’DA ÖVMÜŞTÜ

Hakim Recep Taş, Yeni Şafak’ta 1999’da yapılan ‘Yasakçılar mahkum oldu’ başlıklı haberde de yer almıştı. 28 Ekim 1999 tarihli habere göre Samsun İdare Mahkemesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi Esra Ege’nin, ‘Başörtüsüyle okula alınmadığı’ gerekçesiyle açtığı davada, öğrenci lehinde karar verdi. Haberde, üyeler Cafer Ergen ve Recep Taş’ın lehte oy kullandığı, mahkeme başkanı Kemal Aka’nın muhalefet şerhi kullandığı vurgulandı.

 

Hakim Taş

MUTFAĞA KLOZET BENZETMESİ

Hakim Taş’ın hedef gösterilmesine yol açan, şerh oyunda yer alan ifadeleri özetle şöyle:

“Müdahil şirket tarafından kağıt fabrikası satın alınarak mülkiyetine geçmiş olsa da, Anayasaya göre mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamayacağından, müdahil şirketin, mülkiyet hakkından dolayı, mevcut yasalara göre bu alanda eski kağıt fabrikasını yıkıp yeni bir kağıt üretim tesisi ve termik santral kurma hakkı bulunmadığı gibi, devlete düşen görev de kamu yararı doğrultusunda bu alanın tekrar tarım arazisine dönüştürülmesidir.

“Ülkemizde merkezi ve yerel yönetimler tarafından bugüne kadar binlerce yılda oluşmuş olan verimli tarım alanları, depremin en fazla hasar verdiği yerler olmasına karşın, birilerine rant sağlamak veya altyapı hizmetlerinin maliyetini düşürmek amacıyla, kamu yararı gözetilmeksizin, acımasızca konut, sanayi ve ticaret alanlarına dönüştürülerek yok edildiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Atalarımızın mülk edinmek amacıyla değil, adalet tesis etmek amacıyla canları pahasına fethederek bize emanet olarak bırakmış olduğu bu kutsal vatan topraklarının, adalet anlayışından uzak bir şekilde heba edilmiş olması, başta şehit olan atalarımıza olduğu kadar, dünyada açlıktan ölmekte olan insanlara da ve gelecek nesillere de büyük haksızlıktır. Bu işin failleri bu vebalden dolayı rahmetle anılmayacaktır. Yer tespiti henüz yapılmamış olan veya sanayi yatırımına uygun bir alanda yapılması düşünülen bir yatırım için alınması gereken bu karar, yatırım projesinin yapılacağı yerin proje için uygun yer olduğu anlamına gelmemektedir. Banyoda müsait yer varken mutfağa klozet konulamaz. Zamanında mutfağa konulmuş olan klozetin çevreye etkisi tartışılamaz. Bu nedenle dava konusu işlem sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır.

‘KAMU YARARI’ VURGUSU

“02.09.2016 gün ve 4278 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının kamu yararına aykırı olması nedeniyle de dava konusu işlem maksat yönünden de hukuka aykırı olduğundan, bu davada bilirkişi incelemesi yaptırılmadan dahi dava dosyası üzerinden dava konusu işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğunun açık olması nedeniyle tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.”

ALBAYI DA ÇARPITARAK HEDEF ALMIŞTI

Yeni Şafak’ın ‘tamamen duygusal’ haberler nedeniyle kamu görevlilerini hedef alması ilk değil. Gazete 2018’de de ‘Ömer Halisdemir isminin ticari reklamlarda kullanılamayacağı’ kararı gereğince kışladaki cami tabelasından 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in adını kaldırtan Tekirdağ 8’inci Mekanize Tugay Komutanı Albay Kubilay Karslı için “Bu tabeladan rahatsız oldu” biçiminde haber yaptı. Gazeteyle, camiyi yaptıran ve söz konusu tabelaya ismini yazarak reklam yapan Nimet ve Bekard Gıda arasındaki ‘duygusal’ ilişki dikkat çekiyor. Yeni Şafak İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak’ın kızı Zeynep Albayrak ile Bekard Yemek Sanayii’nin sahibi ve Ak Parti İl Genel Meclisi üyesi Yunus Günaydın’ın oğlu Cemil Günaydın, 2005’te evlenmişti.