Polemik & Kulis
07 Kas 2016 15:24 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 21:39

Alev Coşkun'dan Orhan Erinç'e 'Cumhuriyet' teklifi: Bunu yaparsan iktidar kayyum atayamaz!

Coşkun, vakfa kayyum atanması tehdidine karşı Cumhuriyet'in İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç'e çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski Başkanvekili Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı'na kayyum atanması ihtimaline karşı aşağıdaki açıklamayı yaptı ve “Vakıf başkanı Sayın Orhan Erinç'i göreve çağırıyorum” dedi.

Coşkun'un açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Gazetesi, 1924 yılında yayın hayatına başladı ve ismini Atatürk verdi. Cumhuriyet'le yaşıt olan bu gazeteyi, birinci Meclis'te Atatürk'ün yanında yer alan Kuva-i Milliyeci Yunus Nadi yayın hayatına kazandırdı. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet felsefesinin ve aydınlanma devrimlerinin yılmaz savunucusudur.

Cumhuriyet Vakfı'nın başlangıç bölümünde de gazetenin temel görevinin Cumhuriyet ve Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini savunmak olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bu gazetede 1992 yılından 2014 yılına kadar kesintisiz 22 yıl hizmet verdim. 16 yıl yönetim kurulu başkanlığı, 20 yıl Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği ve Vakıf Başkanvekilliği yaptım.

Bu gazete yaşayacak ve Cumhuriyetimizi, Atatürk devrimlerini ödün vermeden savunmaya devam edecektir. Bu nedenle, daha ilk günden itibaren Cumhuriyet gazetesine kayyum atanmasına şiddetle karşı çıktım. Kayyum atanırsa gazetenin önünde ilk protesto edecek kişi de ben olacağım.

Şimdi siyasal iktidarın bu gazeteye kayyum atamasına karşı elimizde hukuksal bir yol vardır. Bu seçeneği kullanmak Vakıf Başkanı Orhan Erinç'in elindedir.

02.04.2013 ve 18.02.2014 tarihlerinde yapılan seçimlerin hukuka aykırı olduğu, toplantı yeter sayısına uyulmadan 18.02.2014 tarihinde yapılan seçimlerin “hukuken batıl” hukuki deyimiyle “yok hükmünde” oldukları hiçbir tartışmaya yer vermeyecek bir biçimde saptanmıştır. Bu konuda beş ayrı müfettiş tarafından değişik tarihlerde yapılan inceleme sonucunda, dört müfettiş tarafından tespit edilmiş raporlar vardır. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 8. maddesi ve Vakıflar Yönetmeliği'nin 13. madde 2'nci fıkrasına göre; “Vakıflarda ölüm veya herhangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde, vakıf senedindeki hükümlere göre eksiklik tamamlanır” amir hükmü vardır. Cumhuriyet Vakfı'nın 10. maddesi (c) fıkrası da bu konuda ne yapılacağını açıkça belirtmiştir.

Sayın Orhan Erinç'e çağrı yapıyorum: İhtilaf ve hukuksal tartışmanın yaşandığı 02.04.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısına katılan ve yönetim kurulu üyesi olan kişileri davet ederek seçimlerin yenilenmesini sağlamalıdır. Demokratik ve tam hukuka bağlı yapılacak seçimlerle vakıf yönetiminin oluşmasına imkan tanımalıdır.

Sayın Erinç bunu yaptığı takdirde, siyasal iktidar kayyum atayamaz. Atama yapmaya kalkarsa, hukuka aykırı bir iş yapmış olur. Mahkemelerden, Anayasa Mahkemesi'nden ve en sonunda da AİHM'den bu tasarrufu geriye döner.

Bu seçeneği kullanarak Cumhuriyet Vakfı'nı ve Cumhuriyet gazetesini kurtarmasını Sayın Erinç'ten kamuoyu önünde talep ediyorum.”