Politika
07 Tem 2017 19:44 Son Güncelleme: 20 Kas 2018 00:33

TBMM İçtüzüğü değişiyor (1)

- AK Parti ve MHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan İçtüzük değişikliğine ilişkin teklife göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak- Milletvekilleri ant içerek göreve...

TBMM İçtüzüğü değişiyor (1)

TBMM (AA) - TBMM İçtüzüğüne ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklife göre, Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

AK Parti ve MHP'nin Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın imzasını taşıyan "TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi" 18 maddeden oluşuyor.

Teklife göre mevcut İçtüzüğün "İlk toplantı ve ant içme" başlıklı maddesi "İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama" başlığı altında yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak.

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecekler. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecekler.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

-Grup önerilerine ilişkin düzenleme

Teklifle Danışma Kurulu oy birliği ile bir konu üzerinde tespit ve teklifte bulunur veya görüş bildirirse, siyasi parti gruplarının görüş birliği içinde olduğu bu öneri üzerinde görüşme yapılmayacağı hüküm altına alınıyor.

Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar alamadığı ve siyasi parti gruplarının önerilerini ayrı ayrı Genel Kurul'a getirdikleri durumlarda ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili beş dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayacak. Açıklamanın ardından, diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilecek.

İçtüzükte belirlenen süre içerisinde komisyonda gündeme alınmayan tasarı ve tekliflerin, hükümetin veya teklif sahibinin gündeme alınmasıyla ilgili talebine ilişkin de düzenleme yapılıyor. Bu kapsamdaki doğrudan gündeme alma önerisinin üzerine komisyon, hükümet ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek.

Genel Kurul işaret oyuyla karar verecek. Bu istemler, her hafta salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme alınacak. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamayacak.

- Genel Kurul'un çalışma saatleri

Teklife göre, Genel Kurul, resmi tatile rastlamadığı takdirde salı günleri saat 15.00'ten 21.00'e, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00'ten 21.00'e kadar çalışacak.

TBMM vasıtasıyla yapılacak TV yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu toplantı günleri ve saatleri esas alınacak.

Teklifle, TBMM Başkanının frak giymesi zorunluluğu kalkıyor. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler koyu renk elbise giyecekler. Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilecek.

- Yoklama talebi

Mevcut İçtüzüğün yoklamaya ilişkin maddesi de düzenleniyor.

Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapacak. Görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en az yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilecek. Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya imzalı pusula vermek suretiyle yapılacak. Oturumu yöneten Başkan ve Divan üyeleri toplantı yeter sayısına dahil edilecek.Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilecek. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılacak.

(Sürecek)