Televizyon
23 Oca 2017 12:52 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 22:24

TRT'de 147 milyon TL'lik zarar!

Gelirinin yüzde 86’sını elektrik hasılat payı ve bandrol ücretlerinden elde eden ve 2 milyara yakın bir bütçeyle yönetilen TRT, 2015 yılını 147 milyon zararla kapattı.

Özerk bir kamu kuruluşu olan TRT’nin 2015 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, “Kurum giderlerinin, gelirlerine uygun olmayan hızlı artışı Kurumun finansman açığının büyümesine yol açmaktadır.

Kısa vadede yeterli ve hızlı bir tasarrufa gidilmesi gerektiği ortadadır” uyarısında bulundu. TRT, bütün eleştirilere rağmen dış yapımlara harcadığı parayı arttırdı. TRT yönetimi tarafından dış yapımlara 2014 yılında 608 milyon 785 bin lira ödenirken, bu rakam 2015 yılında yüzde 49 oranında artarak 907 milyon 161 bin lira oldu. Dış yapımlara ödenen para, kurumun toplam bütçesi içinde yüzde 50’den fazla pay aldı.

YÜZDE 49 ARTTI

Sayıştay 2015 raporlarına yansıyan bilgilere göre konuştuğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, şunları söyledi: “2015 yılında; 843 milyon TL’si elektrik enerjisi hasılat payı, 679 milyon TL’si bandrol gelirleri olmak üzere diğer gelir kalemleri ile birlikte toplam 1 milyar 776 milyon TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelirin 581 milyon TL’si kurumda çalışan 7 bin 473 kişi olan personel giderlerine ödenirken, 1 milyar 116 milyon TL’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ödenmiştir. 2015 yılında kurumun toplam gideri 1 milyar 923 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2015 yılını 147 milyon TL zararla kapatmıştır. TRT tarafından 2015 yılında program alımları kapsamında; 513,3 milyon TL’si kurum dışı yaptırılan ve kiralanan programlara, 354,6 milyon TL’si kurum dışından temin edilen haber giderlerine, 72,9 milyon TL’si de TV ve Radyo programları yapımı amacıyla hizmetinden faydalanan şahıslara olmak üzere toplam 907,2 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. Kurum dışı programlar için yapılan alımlar 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49 oranında artmıştır. Bu TRT’nin halktan aldığı parayı hovardaca ve insafsızca bir takım kişi ve kurumlara dağıtmasıdır.”

SERTEL’DEN KANUN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT’nin iç yapımlara yönelmesi ve dış yapımlara ödediği paraların belirli bir seviyede sınırlandırılması için Kanun Teklifi verdi. TRT yönetim kurulunun dış yapımlarla ilgili olarak aldığı kararı hatırlatan Atila Sertel, “TRT Yönetim Kurulu 26.11.2014 tarih ve 476 sayılı kararında, Kurum yayınları için ihtiyaç duyulan programların, öncelikle Kurum imkanları araştırılarak söz konusu yapımın iç yapım olarak yapılmasının değerlendirilmesini istemiştir. Ya yönetim kendi aldığı kararı hiçe sayıyor ya da birileri TRT yönetimini hiçe sayıyor. Halkın parası ile ayakta duran TRT, dış yapımlara 1 milyara yakın para harcıyor. TRT’nin dış yapımlara harcadığı paranın kurumun genel bütçesinin yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde yasal olarak sınırlandırmasını içeren bir kanun teklifi verdim. Sayıştay’ın da uyardığı gibi TRT’nin batmaması ve halkın parasının birilerine peşkeş çekilmemesi için tüm partilerin ortak iradesi ile bu teklifin yasalaşmasını bekliyorum” diye konuştu.

BBC’DEN ÖRNEK VERDİ

7 bin 473 kişinin çalıştığı, zengin bir yayın arşivi ve prodüksiyon kaynağı olan, her türlü teknik ekipmana sahip olan bir kurumda dış yapımlara gelirin yüzde 50’sinden fazlasının harcanması anlaşılabilir bir durum olmadığının altını çizen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, en deneyimli kamu yayıncılarından biri olan BBC’den örnek vererek, şöyle dedi: “1927 yılında kurulan ve en deneyimli kamu yayıncılarından biri olarak bilinen İngiliz Yayın Kurumu (BBC), yayınlarının yüzde 50’sini kendi prodüksiyon kaynaklarıyla, diğer yüzde 50’sini de belli kurallara uygun olarak dış kaynaklardan sağlamayı prensip edinmiş ve bunu da titizlikle uygulamaktadır. Yönetim Kurulu’nun aldığı karara rağmen dış yapımlara ödenen ücretlerin her geçen yıl artması ve kurumun zarar etmeye başlaması bu konuda yasal önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. Dış yapımlara bu denli paralar harcanırken, kurumda çalışan yaklaşık 7 bin 500 personelin önemli kısmının atıl bırakılması da söz konusudur. İç yapımlara yeniden ağırlık verilmesi kurumda çalışması barışını ve iş huzurunu da sağlayacağı açıktır"