Güncel
09 Şub 2020 11:10 Son Güncelleme: 10 Şub 2020 16:12

Dijital Dünyada Otomotiv Endüstrisini Etkileyen Yeni İş Modelleri

Günümüzde, bireysel ve toplumsal olarak alışkanlıklar tümüyle değişmiştir.

Google Haberlere Abone ol
Dijital Dünyada Otomotiv Endüstrisini Etkileyen Yeni İş Modelleri

Günümüzde, bireysel ve toplumsal olarak alışkanlıklar tümüyle değişmiştir. Müşteri kısmındaki ihtiyaçlar da aynı şekilde değişip farklı istekler ortaya çıktığı için otomotiv şirketleri de piyasada tutunabilmek adına global trendleri yakından takip etmek durumunda kalarak bu trendleri de gelişebilmek için fırsata dönüştürmüşlerdir. Bahsedilen bu trendlerin başında gelen sürdürülebilir enerji ve “akıllı şehir” konseptinin yaygınlaşması sayesinde hem hızlı hem de  uygun maliyetli ulaşım önem kazanmış oldu. Yapılan araştırmalar neticesinde, 2050 yılına gelindiğinde nüfusun 2/3’ünün yaşamını kalabalık ve kirli olan kentlerde sürdürüyor olacağı ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili de otomotiv sektöründeki şirketler; müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek adına teknolojik imkan sunacak markalarla, enerji şirketleri ve belediyelerle sürekli etkileşim halinde olmak durumunda kalmaktalardır. Bahsedilen bu ihtiyaçlar neticesinde ortaya çıkan “Connected Cars”, Taşıt Ağları, Otonom Araçlar gibi teknolojiler işlerin tüm süreçlerini etkilediğinden dolaylı olarak kalifiye personel ihtiyacı da artmaktadır.

Sektörde lider pozisyondaki otomotiv şirketleri sektörün tüm gerekliliklerini yeni iş fırsatlarını oluşturmak adına bir araç olarak kullandığında;

 • Müşteri deneyimi konusunda yeni iş modelleri, gerekli görülen mobiliteyi arttırma amacıyla geliştirilir.
 • İnovasyon alanında gelişim için çalışmalar yapılarak daha geniş bir müşteri hacmine sahip olmaya çalışılır.
 • Müşterilerle ilişkileri daha da geliştirme adına yapılan satışlardan sonra hizmetler müşteri memnuniyetine göre ayarlanır.
 • Şuan geleceğin en iyi 4 mobil trendi olarak görülen (Connected, Otonom, Paylaşımlı ve Elektrikli) piyasaya uyum sağlanması amacıyla dijital teknolojilerden destek alınmaktadır.

Sektör içerisinde dijitalleşme alanında ilerleme kaydeden otomotiv şirketlerinin odaklanması gereken 5 önemli stratejik unsur da aşağıdakilerdir;

 • Akıllı Ürünler: Ürün kapasitesini arttırmak için bu ürünlerin içerisine yazılımlar ve sensörler gömülerek yeni bir inovasyon süreci yaratılır.
 • Dijital Tedarik Zinciri ve Akıllı Fabrikalar: “Shop floor” denilen uygulamaların yardımı ile tüm süreçler birbirine bağlanırken aynı zamanda operasyonlar ve parça tedariği gibi süreçler de uyumlu halde devam ettirilir.
 • Mobilite: Yeni iş modellerinin ortaya çıkartılabilmesi için mobiliteden fayda sağlamaya çalışılmaktadır.
 • Müşteri Odaklı Hizmet: Bu alanda en önemli öncelik, müşteriyi bütün işlerin merkezine koymaktır. Bundaki amaç, müşterinin markayla sadece satın alma sürecinde ilişkisi bulunmasının değil markaya bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmaların arttırılmasıdır.
 • Değişen İşgücüne Uyum Sağlamak: Yaşadığımız teknoloji çağında iyice yaygın hale gelen akıllı ürünlerin beraberinde getirdiği yazılım geliştirme işiyle uğraşan çalışan ihtiyacı, sanal zeka uzmanı olarak çalışacak çalışan ihtiyacı gibi istekler beraberinde eğitim alanında ve işe alım süreçlerinin geliştirilmesi alanında da farklı ihtiyaçları beraberinde getirmektedir.

Bahsedilen bu stratejilere göre inşa edilen akıllı işletmeler 3 temel bileşenden oluşur.

 • Akıllı ERP
 • Akıllı Teknolojiler (Robotik Süreç Otomasyonu, Makina Öğrenmesi, Sanal Zeka)
 • Dijital Platform (Veri Yönetimi, Bulut Platform)

Akıllı İşletme Uygulamaları dediğimiz süreç, gelişme içerisinde olan tüm şirketlerin var olan işlerinin baştan sona geçirilecek süreçlerini

yürütebilmeleri adına ihtiyaç duydukları tüm sistemsel yetenekleri bu işletmelere sunar. Veriler ve süreçler, kesintisiz kullanıcı deneyimi, otomasyon, adaptasyon gibi süreçler entegre bir şekilde yönetilmeye çalışılarak başarı kesintisiz bir şekilde sürdürülmeye çalışılır. Bu bilgilerin ışığında, otomotiv sektörü için oluşturduğumuz değer haritasını da şu şekilde sunabiliriz;

 Otomotiv Sektörü Değer Haritası


Bir kurum olarak “akıllı” seviyeye gelmek için süreçlerin baştan sona planlanması o kurum için hayati önem taşımaktadır. Oluşturulan dönüşüm projelerinde her ne kadar koyulan hedefler aynı olsa da, iş yerlerindeki işlerin ilerleyiş biçimi ve çalışma stilleri her zaman her şirket için aynı hedefe ulaşma kolaylığını vermemektedir.

Yapılan araştırmalara istinaden, oluşturulan projelerde başarıyı yakalamak için en önemli olan faktörün iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerektiği belirlenmiştir. Biz de firma olarak, bahsettiğimiz bu önceliğin izinden giderek süreç danışmanlığını konusunda müşterilerimize dijital dönüşüm alanında sonsuz destek sağlamaktayız.

Süreç danışmanlığı konusunda ilk adım, “kalibrasyon” dediğimiz süreçtir. Bu süreç gereği, bir projenin başlangıç kısmında şirketin tüm departmanları (yönetim ekibi de dahil olmak üzere) şirketin vizyonuna uygun olacak şekilde bir hedef çerçevesine rotasına sokulur.

Bu hedef çerçevesi oluşturulduktan sonra da sıra “üst düzey modelleme” kısmına gelir. Bu noktada planlanan tüm süreçler bir mimariye oturtularak son haline getirilir. Yani tüm analizler yapılarak hedefe ulaşılması için gereken sürecin haritası ortaya çıkartılır ve bu haritadakilerin gerçekleştirilmesi için nasıl bir yapıya sahip olunması gerektiği belirlenir.

Bu kısım geçildikten sonra da, düzenlenen yapının sistem üzerinde kurgulanmasına imkan sağlayacak “detay tasarım “ bölümüne geçilir. Bu süreçte detayların nasıl uygulanacağını görebileceğiniz ekranda gösterime uygun bir prototip sistemi hazırlanır.

Oluşturulan bu prototipler için de farklı farklı toplantılar oluşturulup müşteriyle ilgilenen proje ekibine bu süreçler anlatılır. Çıkan sonuçlara göre çözüm süreçleri ve işle alakalı maddeler doküman haline getirilerek bu ekibe teslim edilmektedir.

Sonuç olarak SAP sektöründeki danışmanlık tecrübesi ile İtelligence expert ekibi, süreç danışmanlığı alanında sizlere en iyi hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bizlerden beklenen ihtiyaç ve beklentilere göre anlattığımız bu 3 farklı şekilde hizmet paketi oluşturulmakta; ister bütün olarak ister ayrı paketler şeklinde hizmet almanız uygun hale getirilmektedir

 

 

Detaylı bilgi için itelligence firmasının web sitesiniz ziyaret edebilirsiniz.