Ekonomi
24 Ara 2021 10:31 Son Güncelleme: 24 Ara 2021 10:34

Yeni mevduat sisteminin detayları belli oldu! Limit yok, birden çok kez katılım mümkün

Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize endeksli getiri sağlayan yeni sistemle ilgili basın açıklaması yayınladı. Kur korumalı Türk lirası hesapları ve katılım hesaplarındaki işleyişle ilgili ayrıntıları duyurdu. Mevduat hesabında limit olmayacak ve birden kez faydalanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları Hakkında Basın Açıklaması" yayınladı.

Açıklamada en çok merak edilen bu imkandan kaç kez yararlanabileceği sorularına açıklık getirilmiş oldu ve "Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır" denildi.

Açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle:

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları 3,6,9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacak.

Bankaların uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır.

Bu hesaplarda esas alınacak vade başı / vade sonu kuru olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11'de açıkladığı döviz alış kurları kullanılacaktır.

Bankalara ödeme gerekirse Merkez Bankası aktaracak

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.

2. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.

3. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.

4. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.

5. Bankaların, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı"na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli Repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

6. Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11 'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY Döviz alış kurları kullanılacaktır.

7. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

b. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark Banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili TL hesabına aktarılır.

9. Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."