Gündem
11 Şub 2022 18:38 Son Güncelleme: 11 Şub 2022 18:51

WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten atılmıştı: Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, işveren aleyhinde Whatsapp yazışmaları tespit edilen Samet Ayyıldız’ın iş akdine son verilmesinin haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna hükmetti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde taşeron şirkete bağlı bilgi işlem bürosunda çalışan Samet Ayyıldız’ın işine 22 Kasım 2017 tarihinde son verildi.

Ayyıldız’ın işten çıkarılma gerekçesi, iş arkadaşlarının da olduğu Whatsapp grubunda, “yöneticilere hakaret ettiği ve iftira attığı” iddiasına dayandırıldı. Ayyıldız, 20 Aralık 2017 tarihinde Ordu İş Mahkemesi’nde işe iade davası açarak, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini ileri sürdü.

ŞİRKET İŞ AKIŞINI BOZDUĞUNU İDDİA ETTİ

Şirket, mahkemeye sunduğu cevapta, davanın yasal süresi içinde açılmadığını ve Ayyıldız’ın fesih bildirimini engellemek amacıyla sürekli rapor aldığını iddia etti.

Şirketin cevabında, şu ifadeler kullanıldı:

“Fesih sebebi olan Whatsapp yazışmalarını görevi başındayken kendisine tahsis edilen bilgisayarda gerçekleştirdi. Ayyıldız’ın bilgisayarı açık bırakması sonucu sorulum olan amir yazışmaları elde etti. Feshe dayanak yazışmalarda ağır şekilde sövmeler, iftiralar ve tehditler bulunuyor. Başvurucunun sürekli rapor alarak iş akışını bozdu.”

Mahkeme, 31 Mayıs 2018 tarihinde verdiği kararda, Ayyıldız’ın iş akdinin feshinin geçersizliğine hükmederek, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılmadığına karar verdi.

İSTİNAFA TAŞINDI

Davalı şirket kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, 29 Eylül 2018 tarihinde; ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kararda işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullandığını ve bu nedenle yazılı fesih şartının aranmayacağını kaydetti.

Ayyıldız, istinaf mahkemesinin kararının ardından; 22 Kasım 2018 tarihinde, AYM’ye bireysel başvuruda bulunarak, Whatsapp mesajlarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdine son verilmesinin özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlali olduğunu ileri sürdü.

AYM'DEN İHLAL KARARI

AYM Birinci Bölümü, 28 Aralık 2021 tarihinde Ayyıldız’ın başvurusun karara bağladı. AYM, Ayyıldız’ın haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmederek, kararın bir örneğinin ihlalin ortadan kaldırılması için Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Ordu İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

AYM kararının gerekçesinde, şu değerlendirme yapıldı:

“Başvurucunun kurumsal kullanım içinde değil kendi özel kullanımı amacıyla bilgisayarına kurduğu ve kullanarak arkadaşlarıyla özel mesajlaşmalar gerçekleştirdiği Whatsapp adlı mesajlaşma programındaki içeriklerin işveren tarafından bir şekilde elde edilerek iş akdinin feshine dayanak yapıldığı somut olayda da anılan karardaki ilkelerden ayırılmayı gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”