Gündem
30 Oca 2013 13:25 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:41

TURKCELL'DE ŞOK GELİŞME; TAHKİM ALTİMO'YU HAKLI BULDU!

İngiliz Yüksek Mahkemesi Privy Council, Çukurova Grubu ile Altimo arasındaki hisse davasında kararını açıkladı.

Rus milyarder Mikhail Fridman'ın sahip olduğu Alfa Group'a bağlı Altimo'nun Turkcell hisseleri için Çukurova Grubu'na İngiltere'de Privy Council'de açtığı dava sonuçlandı.

Privy Council, Altimo'nun Turkcell'in yüzde 13.7 hissesini Çukurova'dan 1.35 milyar Dolar'a satın alırken yasalara uygun şekilde hareket ettiğine karar verdi. Bununla birlikte Privy Council, Çukurova'nın Altimo'dan bu hisseler için bir tazminat alma hakkı olduğuna da karar verdi. Ancak Privy Council, Çukurova'nın ne kadar tazminat alması gerektiğine dair bir tespit yapamadığını, elinde yeterli bilgi bulunmadığını belirterek, taraflardan bilgi talep ettiğini vurguladı.

Mahkeme, alınan kararının Çukurova grubu için oluşturacağı hasarın ödenebilir kısmı için tazminatın büyük olasılıkla 155 milyon Dolar'ı aşacağı ve bu tazminatın 950 milyon Dolar'a kadar yükselebileceğini belirtti.

ÇUKUROVA: BİZİM İÇİN ZAFER

Privy Council'in açıklamalarının hemen ardından Çukurova Holding'den yapılan açıklamada, kararın Çukurova için zafer niteliğinde olduğu ifade edildi.  Açıklama şöyle:

 "Londra’daki Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi (Privy Council) Turkcell’de ortak hakimiyet hakkı veren hisselerin mülkiyetine dair Çukurova Grubu ile Rus Alfa Grubu arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden davada nihai kararını Çukurova lehine verdi. Çukurova, 2005 yılında Alfa’nın verdiği bir kredi karşılığında, Turkcell’de dolaylı sahiplik sağlayan hisselerini Alfa’ya rehin vermişti. Alfa 2007 yılında açtığı davada Çukurova’nın kredi sözleşmesi çerçevesinde temerrüde düştüğünü ve bunun sonucunda sözkonusu hisselere el koyduğunu iddia etmişti.

Britanya Virjin Adaları ilk derece mahkemesi 2010 yılı Mayıs ayında, herhangi bir temerrüt halinin sözkonusu olmadığına, dolayısıyla Alfa’nın el koyma iddialarının geçersiz olduğuna karar vermişti. Doğu Karayipler Temyiz Mahkemesi 2011 yılında bu kararı bozmuştu. Davayı nihai temyiz mercii olarak 2012 yılının Ekim ayında dört gün süren bir duruşma ile gören Privy Council (İngiltere’deki en yüksek temyiz mahkemesi) Çukurova lehine karar verdi. Privy Council, 30 Ocak 2013 tarihli kararında, Alfa’nın öne sürdüğü teknik temerrüt iddialarından bir tanesinin gerçekleştiğini ancak bu temerrüdün bilinçli olmadığını ve Alfa’ya herhangi bir zarar vermediğini belirtti ve Çukurova’nın krediyi geri ödeyerek hisseleri geri alma hakkına sahip olduğuna hükmetti. Mahkeme hisseler üzerindeki rehnin çözülmesinin nihai şartlarını henüz belirlemedi. Privy Council, ayrıca kararında, Alfa’nın 2005 yılındaki kredi işlemine sözkonusu Turkcell hisselerini ele geçirme amacıyla girdiğini ve Çukurova’nın krediyi geri ödemesini engellemek için bilinçli olarak adımlar attığını da teyit etti."

ALTIMO: KARAR BİZİ TATMİN ETTİ

Privy Mahkemesi'nin kararı Altimo'yu da tatmin etti. Altimo'dan yapılan yazılı açıklamada mahkemenin Altimo'nun Çukurova’nın Turkcell’deki hisselerine el koymasını onayladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Privy Council Mahkemesi Altimo’nun Çukurova’nın temerrüdüne dair iddiasını teyid etti.  Bugün verdiği karar ile, Privy Council Mahkemesi Cukurova’nin Altimo ile yapmış olduğu kredi sözleşmesini ihlal etmiş olduğunu ve Altimo’nun Turkcell hisselerini haciz yoluna gitmesinin hukuka uygun olduğunu hükme bağlayarak, Altimo'nun Çukurova’nın Turkcell’deki hisselerine el koymasını onaylamıştır. Privy Council Mahkemesi’nin kararına göre, “Çukurova’nın, Altimo’nun ileri sürdüklerinin yanlış olduğunu gösterme çabalarına rağmen, Altimo’nun iddialarını haksız çıkaracak herhangi bir delil bulunamamıştır.”

Mahkeme ayrıca Çukurova’nın Altimo’nun kötü niyetli olarak hareket ettiği iddialarını da reddetmiştir. Bu meselede söz konusu olan teminatın özel bir durum teşkil etmesini de göz önünde bulundurduğunda, Privy Council Mahkemesi Çukurova’ya, “hisselere el konulması durumunun kaldırılması” olanağını tanımaya karar vermiştir. Bu olanağın uygulanmasının hangi şartlarda olabileceği hakkındaki detaylara Privy Council Mahkemesi yakın bir gelecekte karar verecektir.

Altimo’nun Başkan Yardımcısı Evgeny Dumalkin, “Altimo’nun, Çukurova’nın Altimo ile taraf olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin olarak defatle temerrüde düştüğüne dair değerlendirmesini teyid eden Privy Mahkemesi kararı bizi tatmin etmiştir. Turkcell’e uzun süredir zarar veren bu ihtilafın nihai olarak çözülmesini ivedilikle bekliyoruz.” demiştir."