Gündem
19 Şub 2020 18:12 Son Güncelleme: 19 Şub 2020 18:25

TGC Polisiyeden Edebiyata Söyleşisi 20 Şubat’ta yapılacak

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu’nun 20 Şubat 2020’de saat 14.00’de Basın Müzesi’nde yapacağı söyleşinin konukları Erol Üyepazarcı ve Didem Ardalı Büyükarman olacak.

TGC Polisiyeden Edebiyata Söyleşisi 20 Şubat’ta yapılacak

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Kültür Sanat Komisyonu’nun hazırladığı Polisiyeden Edebiyata Söyleşisi, 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 14.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapılacak.

Moderatörlüğünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Esin Yolçınar’ın yapacağı söyleşinin konukları, özellikle polisiye üzerine çalışmalarıyla bilinen araştırmacı, yazar, çevirmen Erol Üyepazarcı ve YTÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Dr. Öğretim Üyesi Didem Ardalı Büyükarman olacak.

Söyleşide türün özellikleri, dünden bugüne Türkiye’de polisiyenin gelişimi, polisiyenin edebi bir tür olarak kabul edilmesinin yolunu açan çalışmalar, Ahmet Mithat Efendi’den günümüze polisiye eserler veren gazeteciler ve polisiye eserlerde yer almış gazeteci kahramanlar konuşulacak. Gazetecilik ve polisiye edebiyat/sinema arasındaki ilişkiyi öne çıkartan eserlerden örnekler verilecek. Söyleşi programına TGC üyeleri, gazeteciler, yazarlar ve iletişim fakültesi öğrencileri davetli.

KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ

Erol Üyepazarcı
1938 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesini ve İTÜ Makina Fakültesini bitirdi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Bibliyofili ile bibliyomani arasındaki ince çizgi üzerinde yürüyen bir kitap çokseveridir. Geç dönem Osmanlı tarihi, İstanbul tarihi, astronomi ve polisiye roman özellikle ilgilendiği alanlardır. Telif eserleri arasında II. Mahmut’un İstanbul’u - Bostancıbaşı Sicilleri (1992), Kandilli, Vaniköy, Çengelköy - Mekânlar ve Zamanlar (1993), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın Öyküsü (1995), Korkmayınız Mister Sherlock Holmes - Türkiye’de Polisiye Romanın Öyküsü 1881-1928’i (1997) ve Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler: Türkiye'de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü 1875-1975 (2019) sayılabilir. Birçok çeviri yapmış, Raif Nezihi’nin İzmir’in Tarihi (2001) ile Ebüssüreyya Sami’nin Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni’nin Maceraları Cilt: I - II (2006) adlı eserlerini de yayıma hazırlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Didem Ardalı Büyükarman
1972 İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. “Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun İkdam Gazetesi’nde 1919-1922 yılları arasında yazmış olduğu makalelerin çevirimi-incelenmesi” tezi ile yüksek lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aldı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde “Türk tiyatro edebiyatında vatan kavramı (1860-1940)” tezi ile doktorasını tamamladı. Türk Edebiyatında Polisiye Romanın Gelişimi (1884-1928) başlıklı TÜBİTAK Projesini Seval Şahin ve Banu Öztürk’le birlikte yürüttü. Dr. Didem Ardalı Büyükarman halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları tiyatro edebiyatı ve polisiye edebiyat üzerine yoğunlaşmıştır.