Röportaj
24 Ara 2014 15:40 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 17:00

Sözcü yazarından Kılıçdaroğlu bombası! "Seçimlerde hiç şansı yok!"

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimlerde de kaybedeceğini belirterek "Za­ten Ke­mal Bey ka­za­nır­sa, en çok ken­di­si şa­şı­ra­cak" dedi.

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Nil Soydan'a verdiği röportajında CHP'nin seçimlerdeki performansı ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

BEŞİNCİ SEÇİMİ DE KAYBEDECEK

Daha önce sarf ettiği “Kı­lıç­da­roğ­lu çok ba­şa­rı­sı­z” sözleri hatırlatılan Coşkun Kılıçdaroğlu hakkında, "O za­man üç se­çim kay­bet­miş­ti. Bu­gün kay­bet­ti­ği se­çim sa­yı­sı dört. Fa­kat se­ne­ye gö­re­cek­sin, yapılan be­şin­ci se­çi­mi de kay­bet­miş ola­rak biz bu­ra­da ko­nu­şa­ca­ğız" dedi.

KENDİSİ DE ŞANSIMIZ YOK DEDİ

Soydan'ın "O ka­dar mı emin­si­niz?" diye sormasının ardından sözlerine devam eden Coşkun, Kılıçdaroğlu ile ilgili bir anısını paylaştı. Coşkun, şunları söyledi;

"O ka­dar emi­nim. Çün­kü ge­çen­ler­de bir ye­mek­te bir ara­ya gel­dik Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile. Ben Ke­mal Be­y’­e; “Se­çim­de şan­sı­nız var mı?” di­ye sor­dum. “Yo­k” de­di. Ken­di­si de­di bu­nu. “Biz ik­ti­dar olu­yo­ruz di­ye­bi­lir mi­si­niz?” de­dim. “Di­ye­me­m” de­di. Bu as­lın­da umut­suz­lu­ğu­mu da­ha çok ar­tır­dı. Şim­di tek umu­dum ne bi­li­yor mu­sun? Ben bu­gü­ne ka­dar ne de­sem ter­si çık­tı. Bu­gün di­yo­rum ki; “Ke­mal Bey se­çi­mi ka­za­na­ma­ya­cak.” İn­şal­lah ka­za­nır. Ama za­ten Ke­mal Bey ka­za­nır­sa, en çok ken­di­si şa­şı­ra­cak! Uzun sü­re ina­na­ma­ya­cak! Şok fi­lan ge­çi­re­cek hat­ta."