Gündem
28 Eki 2020 17:53 Son Güncelleme: 28 Eki 2020 17:55

Sendika.Org'un erişim engeli kaldırıldı

Sendika.Org ile birlikte Özgür Gündem ve Dicle Haber Ajansı’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde site ve bir dizi Twitter hesabının erişim engeli kaldırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükûmetten savunma istemesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin erişim engeli kararına ilişkin 11 Mart 2020 tarihinde ihlal kararı verdiği, Sendika.Org’un erişim engeli kaldırıldı.

Sendika.Org ile birlikte Özgür Gündem ve Dicle Haber Ajansı’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde site ve bir dizi Twitter hesabının erişim engeli kaldırıldı.
Sendika.Org'un aktardığına göre 7 ay sonra gelen erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin kararda şu ifadeler yer aldı

“… ilgili adreslerin terör örgütünün haber siteleri olduğu, internet içeriğine erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun 50/2 maddesi’nde ‘yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir’ hükmünün bulunduğu yine Anayasanın 153/6 maddesi gereği Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağının belirtildiği, bireysel başvurucunun başvurusuna konu ettiği URL adreslerinin 2015/646 sayılı kararından çıkarılarak, Anayasa Mahkemesince karar verilen ihlalin giderilebiceğei anlaşıldığından bireşsel başvurucu itirazına konu ettiği, internet sayfalarına olan İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELİNİN KALDIRILMASINA…”

Ne olmuştu?
25 Temmuz 2015’ten bu yana 63 kez erişime engellenen Sendika.Org, erişim engellerini Ekim 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Sendika.Org’un 2015 yılından beri pek çok kez engellenmesine ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yaklaşık 5 yıl boyunca dosyayı ele almaması üzerine Sendika.Org avukatları 10 Şubat 2020 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuş ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10, 13 ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmişti.

AYM, AİHM’ye yapılan başvurunun ardından Sendika.Org başvurusunu incelemiş ve 11 Mart 2020 tarihinde ihlal kararı vermişti. Kararda Sendika.Org’un 2015 yılından beri defalarca kez engellenmesine ve Sulh Ceza Hakimliklerinin etkili bir yol olmadığı iddialarına değinmeyen mahkeme ihlal kararı vermiş ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararı Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği’ne göndermişti.

AYM, 14 Eylül’de tekrar eden engellemelerle ilgili 8 ayrı başvuruyu birleştirip ikinci bir ihlal kararı daha verdi.

AİHM, kendi internet sitesinde 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımladığı sorularda, hükûmete, Sendika.Org’a erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği, erişim engeline dayanak 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin sözleşmenin gerektirdiği yasallık koşulunu sağlayıp sağlamadığını, Sulh Ceza Hâkimliklerinin kararları ve dosyanın AYM önündeki bekleme süresi dikkate alındığında erişim engeline karşı iç hukukta etkili bir yol bulunup bulunmadığı ve erişim engelinin, sözleşmenin 18. maddesinde yer alan “hak ve özgürlüklere sözleşme hükûmleri ile izin verilen kısıtlamalar, öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” hükmünü ihlal edip etmediği konusunda görüşünü sordu. Dostane çözüm sürecinin sona ermesinin ardından mahkeme, 15 Ekim 2020 tarihli yazısıyla bu hususlarda beyanda bulunmak üzere hükûmete 8 Ocak 2021’e kadar süre verdi.

Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı da AİHM’nin bu adımının ardından geldi.