Gündem
29 Ağu 2012 15:57 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:04

RTÜK KAMU SPOTLARINI YENİDEN DÜZENLEDİ!

Kamu hizmeti duyurularıyla hazırlanması, Üst Kurul'un görüşüne sunulması ile sürelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kamu Spotları Yönergesi" yürürlüğe girdi.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun'un yürürlüğe girdiği 3 Mart 2011'den bugüne kadar 236 kamu spotu başvurusu alan RTÜK, başvuruların yoğunluğu üzerine ''Kamu Spotları Yönergesi''ni yürürlüğe soktu.

RTÜK'ün 8 Ağustos'ta yaptığı toplantıda kabul edilen düzenlemeye göre, kamu spotları, ancak toplumu ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere ilişkin konularda hazırlanabilecek. Başvuru yapan kuruluşlar, hazırladıkları spotlarda belirtilen konu dışında kendi faaliyetlerinin tanıtımını yapamayacak.

Kamu spotlarında reklam yasağı

Kamu spotlarında gizli reklam yapılmayacak, spotun hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla programlara yönelik yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular, RTÜK tarafından doğrudan reddedilecek. Reklam bütçesi bulunan ve başka mecralarda reklam olarak yayınlanan spotlar, kamu spotu kabul edilmeyecek. Gerçek kişiler adına kamu spotu başvurusu yapılamayacak.

Kalitesiz prodüksiyonlar iade edillecek

Spot başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlar için bir takvim yılı içinde, zorunlu haller dışında, en fazla 3 kamu spotu tavsiye kararı alınacak. Prodüksiyon kalitesi Üst Kurulca yetersiz bulunan kamu spotları iade edilecek.

Sadece yardım toplama amaçlı spotlar da kamu spotu olarak değerlendirilmeyecek. Kamu spotları film veya ses şeklinde 45 saniyeyi, alt bant şeklinde ise 10 saniyeyi geçmeyecek. Üst Kurul, konusu yerel veya bölgesel nitelikte olan spotlara ancak yerel veya bölgesel ölçüde yayın hizmeti veren yayıncılar için tavsiyede bulunacak.

Konu olarak birbirine benzer spotların tespiti halinde, kamu kurum ve kuruluşları öncelikli olmak üzere konuyla ilgili asli yetkili olduğu değerlendirilen kuruluşun başvurusu kabul edilecek.

Kamu spotlarıyla ilgili Üst Kurul tarafından verilen tavsiye kararları 6 ay süreyle, belirli bir tarih aralığıyla sınırlandırılmış spotlarda ise Üst Kurul'un tavsiye kararları başvuruda belirtilen tarihin bitimine kadar geçerli olacak.

Kamu Spotları Yönergesi'nin tam metni için