Gündem
28 Haz 2018 14:07 Son Güncelleme: 24 Kas 2018 02:43

Orhan Gencebay ve ekibine MESAM davasında mahkemeden kötü haber

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından MESAM'a kayyım atanmasının hukuksuz olduğuna hükmetti.

Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetim kurulunun görevden alınması ile ilgili MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MESAM yönetim kurulunun bakanlık tarafından görevden alınarak yerine geçici yönetim atanması ile ilgili 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda “İdarenin Kanun’da uyarı yolu işletilmeksizin denetim yetkisinin kullanılabileceği ikinci bir yol öngörüldüğü şeklindeki iddiası yerinde görülmeyerek, usulüne uygun olarak 2 kez uyarı yazısı tebliğ edilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi.” denildi.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif SAĞ yaptığı açıklamada;

“Mahkeme bakanlığın almış olduğu bu ucube kararı durdurmuştur. Bu kararın altında belli arkadaşların ayrımcılık söylemleri ve bürokratları yanlış yönlendiren ifadeleri vardı. Böyle bir nedenden dolayı MESAM’a geçici yönetim atanmasına sebep oldu bu arkadaşlar. Bu noktada mahkeme bizim taleplerimizi haklı bularak, görevden alma ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak ne yazık ki bu karar genel kurul olup bittikten sonra elimize geçti. Bu noktada bizim ne kadar haklı olduğumuzun, MESAM’a ekibimizle birlikte ne kadar doğru emek sarf ettiğimizin kamuoyu tarafından bilmesini istiyorum. Ben yasalara saygılı bir insanım. Benim veya arkadaşlarımın herhangi bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü varsa en önce ben çıkarım karşılarına, ama böyle bir şey yok. Afedersiniz iki tane zibidinin lafıyla koskoca kurum kamuoyunun indinde bu şekilde haksız yere itibarsızlaştırılıyorsa bunun cezasını da hukuk vermelidir.”

Konu ile ilgili açıklama yapan MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar TİMİSİ;

“Öncelikle giriştiğimiz bu hukuk mücadelesinde bizlere verdiği destek için Av. Çağdaş KARAKÜÇÜK’e tüm üyelerimiz adına teşekkür etmek istiyoruz. BU daha birinci adım. Mahkeme süreci devam edecek ve nihai kararın da bu şekilde çıkacağını düşünüyoruz. Daha önce yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi, başta Orhan GENCEBAY ve ekibindeki üyelerin yanlış yönlendirmeleri ve yalan yanlış beyanları ile bakanlık ne yazık ki böyle hukuk dışı bir uygulamaya imza atmıştır. Bir iki hafta öncesine kadar Coşkun SABAH, Recep ERGÜL ve Fuat GÜNER önderliğindeki ekip, ellerinde ADALET İSTİYORUZ yazılı pankartlarla basın toplantısı düzenliyorlardı. Kendi hukuksuzluklarını görmezden gelerek, bir de sanki kendileri mağdur edilmişçesine adalet arayışına girmişlerdi. İşte buyurun size adalet! Mahkeme, yapılan bu hukuksuz uygulamanın yürütmesini durdurdu. Sadece bir genel kurulun maliyeti 500-600 bin lirayı geçiyor. Sebep olduğunuz bunca zararı nasıl karşılayacaksınız? Geçici olarak atanan yönetim ve haysiyet kurulu üyeleri hukuksuz şekilde görevde kaldıkları 3 ayda MESAM’dan 200 bin liraya yakın huzur hakkı aldı. Bir sürü sözleşmeye, iş ve işleme gayrı hukuki şekilde imza attı. MESAM’ın kamuoyu ve muhatapları önünde uğradığı manevi zararlar bir yana, tüm bu zararlar üyelerimizin alın teridir, emeğidir, üretimlerinin karşılığıdır. Şeçimle iş başına gelmiş yönetim ve üst kurul üyelerimizi mağdur ettikleri yetmedi, binlerce üyenin hakkını da hukuksuz şekilde istismar etti bu kişiler. Ayrıca geçici olarak atanan Haysiyet kurulunun aldığı hukuksuz kararlarla mağdur olan üyelerimizin onlarca dava açmasına sebep oldular. Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulumuzun hukuksuz şekilde görevden alınması ile MESAM’a verilen bu zararların hesabını kim verecek? İlk gün söylediğimiz gibi, bu haksızlığa sebep olanlar hakkında her türlü yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi tüm üyelerimiz ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” dedi.