Haber
31 Ağu 2017 15:02 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 23:05

Melih Akkurt: İhalelerde dikkat edilmesi gereken hukuki süreçler

Avukat Melih Akkurt İhale süreci yani ihtiyacın belirlenmesinden ihalenin yapılarak sözleşme akdedilmesine kadar geçen süreçte idarelerin işlem ve eylemlerinin aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından itiraz sürecine taşınması hak kaybına uğranılmaması adına büyük önem arz etmektedir açıkla

Melih Akkurt: İhalelerde dikkat edilmesi gereken hukuki süreçler
Melih Akkurt açıklamasında; "ilanda yer alan bir hüküm nedeniyle hak kaybına uğrayan ya da hak kaybına uğrama ihtimali bulunanlar tarafından ilana karşı şikayet ve itirazen şikayet sürecine başvurulması aksi halde ilan hükümlerinin ihalede uygulanması zorunlu hükümler haline gelecektir. Bu nedenle ilanda yer alan bir hükmün ilan yerine dökümana itiraz sürecinde şikayet ve itirazen şikayet sürecine taşınması halinde başvurular süre ve ehliyet yönünden reddedilmektedir" dedi. 

 


Aynı uygulama ihale dokümanını oluşturan idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı için de geçerlidir. İhale dokümanında isteklilerin aleyhine sonuç doğurabilecek hükümlere karşı kesinleşen ihale kararı beklenilmeksizin doküman satın alındıktan sonra dökümana itiraz kuralları çerçevesinde şikayet ve itirazen şikayet sürecini işletmek gerekmekte aksi halde ihale kararına karşı yapılan başvuruların dayanağı kesinleşen ihale dökümanı olduğu için başvurular ehliyet ve süre yönünden reddedilmektedir.Avukat Melih Akkurt, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilk yürürlüğe girdiği yıllarda pek çok firma şikayet ve itirazen şikayet süreçlerini işletmeden ya da eksik işleterek doğrudan dava açarak hak kaybına uğramakta olduğunu söyledi. 4734 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ'de yapılan değişiklikler ile ihalelerde hangi durumda hangi başvurunun yapılması gerektiği açık hale getirilerek hak kayıplarının önüne geçilmiş oldu.
 
 
En büyük yatırımcının devlet olduğu dikkate alındığında ihale süreçlerine ilişkin yapılan düzenlemeler gerek firmaların gerekse de kamu hizmetinden yararlanan vatandaşların hizmete zamanında ulaşıp ulaşamaması doğrudan etkilediğini Melih Akkurt açıkladı. 
 
 
Bu nedenle olacak ki itiraz inceleme süreçleri ve yargılama süreçleri de oldukça kısa sürede sonuçlanması amacıyla mevzuatta pek çok değişiklik yapılmıştır. 
 
 
İvedi Yargılama Usulü uyarınca bir ihale davasının sonuçlanması duruşma istenmemesi halinde ortalama 2 ayı bulmaktadır. Danıştay da anılan usul uyarınca idare mahkemeleri gibi yürütmeyi durdurmayı görüşmeden doğrudan dosyaları esas yönünden inceleyerek onama veyahutta bozma kararı vermektedir.