Gündem
04 Oca 2024 17:06 Son Güncelleme: 04 Oca 2024 17:10

Kürşad Zorlu'dan Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yargıtay’ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına uymamasına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uymamakla açıkça görev suçu işlemekte oldukları, Anayasal düzene aykırı hareket ettikleri pek çok hukukçunun ortak görüşü haline gelmiştir” dedi. 

Yerel mahkemenin dosyayı gönderdiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)  Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını görüştü. Daire 3 Ocak'ta açıkladığı kararda, “AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok” diyerek, karara uyulmamasını kararlaştırıldı.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, Yargıtay’ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını Meclis gündemine taşıyarak Adalet bakanı Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

“Türk vatandaşları ve Türk mahkemeleri, normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan Anayasa hükümleriyle bağlı olmakla birlikte istisnaları bulunmadığı sabittir” diyen Zorlu, yürürlükte olan Türk Anayasası’na göre; Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı ve kesin olduğunu vurguladı. 

“Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” şeklindeki Anayasa Madde 138/4 ile “Anayasa Mahkemesi kararları (…) yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar” şeklindeki Anayasa Madde 153’e dikkat çeken Zorlu, şöyle devam etti: 

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uymamakla açıkça görev suçu işlemekte oldukları, Anayasal düzene aykırı hareket ettikleri pek çok hukukçunun ortak görüşü haline gelmiştir. Gerek vatandaşların gerekse hukuk mesleklerini icra edenlerin, yargılama aşamasında hangi merciin kararının bağlayıcı olduğu, son başvuru merciin hangi mahkeme olduğu yönünde aydınlatılması icap etmektedir."

"Yürürlükte olan Türk Anayasası’nın 153. maddesi iptal edilmiş midir?"
Zorlu, şu sorulara yanıt istedi: 

"Yürürlükte olan Türk Anayasası’nın 153. maddesi iptal edilmiş midir? Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu kaldırılmış mıdır? Yargıtay’da kesinleşmiş bir kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı sunulmuş olan Türk vatandaşları hakkında Anayasa Mahkemesi’nin lehe verdiği karara bağlayıcılık kazandıran mercii neresidir? Bir Türk vatandaşının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Bölge Adliye/İdare Mahkemeleri veya ilk derece mahkemelerinin o kişi aleyhinde vermiş olduğu karara 'uymama' hakkı bulunmakta mıdır?"