Ekonomi
07 Mar 2022 07:13 Son Güncelleme: 07 Mar 2022 07:14

Kur korumalı mevduat sisteminde önemli değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kur korumalı mevduat sisteminde iki önemli değişiklik yapıldı.

Kur Korumalı Mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, KKM’de vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan Döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

Diğer taraftan, yeni düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Bloomberg HT'nin haberine göre; böylelikle, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için KKM’ye dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek.

21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.