Gündem
23 Mar 2023 12:33 Son Güncelleme: 23 Mar 2023 12:39

İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

İşadamı İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızına kalan 4.5 milyar liralık mirasın kendisine verilmesi için dava açmıştı. İnan Kıraç'ın şirket üzerindeki tüm hisselerine ihtiyati tedbir konuldu.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açmıştı.

İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi ve tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde baba kız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 Milyon TL'ye sattığını iddia eden İpek kıraç, babasının mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait Karsan şirketi hisselerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

1967’de İnan Kıraç ile evlenen Suna Kıraç, 2000 yılında ALS hastalığına yakalandı. Rahatsızlığının ilk yıllarında holdingdeki görevlerini sürdüren Kıraç, hastalığının ağırlaşmasıyla aktif iş hayatından çekildi ve evinde tedavi görmeye başladı. Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de 79 yaşında hayatını kaybetti.

Suna Kıraç, rahatsızlanmasından yıllar önce 8 Temmuz 1992 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesini Kadıköy 4. Noterliği’nde 6074 yevmiye numarası ile kayıt altına aldırdı. Vefatının ardından 7 Ekim 2020’de “atanmış mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle” vasiyetname İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

SUNA KIRAÇ'IN VASİYETİ NEYDİ?
İnan Kıraç’ın dava konusu ettiği vasiyetnamede şu ifadeler yer alıyordu:

“Bundan evvelki bütün vasiyetnamelerimden rücu ediyorum. Hepsi hükümsüz. Terekemde zuhur edecek Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’deki hisselerimin tamamını kızım İpek Kıraç’a bırakıyorum. Terekemde zuhur edecek diğer bütün değerler yasal esaslara göre kanuni mirasçılarıma intikal edecektir. Son arzularım budur.”

Mahkeme, bir gün sonra 7 Ekim 2020’de verdiği kararla “Mirasçıların İnan ve İpek Kıraç olduğunu, süresi içinde itiraza uğramamış olduğu anlaşıldığından kararın kesinleştiği” belirtildi. Ayrıca “İpek Kıraç’ın atanmış mirasçısı olduğu, hak sahibi başkaca atanmış mirasçı olmadığı ve ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklı kalmak üzere işbu mirasçılık belgesi verilmesine karar verildiği” ifade edildi.

AVUKATLAR HANGİ GEREKÇELERİ SUNDU?

İnan Kıraç’ın avukatları Mehmet İpek, Ulaş Özkan, Mertcan İpek, Deniz Onat Karagülle ve Begüm Sıla Burak, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne verdikleri dilekçede, öncelikle Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konmasını, ardından İpek Kıraç adına düzenlenmiş atanmış mirasçılık belgesinin iptaliyle söz konusu hisselerin yüzde 75’inin İpek Kıraç, yüzde 25’inin İnan Kıraç’ın mülkiyetine geçecek şekilde mirasçılık belgesi düzenlenmesini talep etti.

Avukatların sunduğu gerekçelerden bazıları şöyle:

Huzurdaki dava ile iptali istenen atanmış mirasçılık belgesi hukuki dayanaktan yoksundur ve okunan vasiyetname içeriğine de aykırıdır. Türk Medeni Kanunu’nun “Mirasçı Atama” başlıklı 516. maddesi “Miras bırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir. Bir kişinin mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf mirasçı ataması sayılır” hükmünü içermektedir.

Vasiyetnamenin açılması sonrasında düzenlenen mirasçılık belgesinde, hatalı olarak mirasçılardan İpek Kıraç’ın tek atanmış mirasçı olduğu iddia olunmuştur. Ancak İpek Kıraç tüm tereke üzerinde hak sahibi olarak atanmamıştır, tereke üzerinde İpek Kıraç’ın 3/4, İnan Kıraç’ın ise 1/4 miras hakkı bulunmaktadır.
Yalnızca Temel Ticaret ve Yatırım AŞ hisseleri okunan vasiyetname ile İpek Kıraç’a bırakılmıştır. Muris Suna Kıraç’ın terekesi tespit olunmamış olsa da, Suna Kıraç’ın terekesinde anılan şirket dışında Türkiye’nin ve dünyanın en büyük şirketlerinden Koç Holding AŞ’deki iştiraklerinin hisseleri, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları bulunduğu izahtan varestedir.

Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin değeri göz önüne alındığında İpek Kıraç’ın vasiyetname alacağının tenfizini talep etmesi durumunda, müvekkilimiz İnan Kıraç’ın 1/4’lük saklı payının zedeleneceği izahtan varestedir. Vasiyetnamenin tenfizinin talep edilmesi halinde, müvekkilimiz tarafından tenkis def’i ileri sürülebilecektir.