Spor
07 Nis 2022 17:29 Son Güncelleme: 07 Nis 2022 21:21

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Rezan Epözdemir, bu konu hakkında flaş açıklamalarda bulunarak kamuoyunu aydınlattı.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçim yarışı başlamıştı. Sosyal medyada çıkan ''seçim iptal edilebilir mi?'' iddiaları sonrası avukat ve eski Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir yazılı bir açıklamada bulundu.

"DERNEKLER MASASI, DENETİM VE KONTROL YETKİSİNE SAHİPTİR"

"Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu hali hazırda mecliste kabul edilip yürürlüğe girmediği için spor kulüpleri halen dernek statüsündedir. Bu nedenle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinin denetim ve kontrol yetkisi burada devam etmektedir. Dernekler Kanununun 32. maddesine, hakeza Dernekler Yönetmeliğinin 17. maddesine göre sivil toplumla ilişkiler müdürlükleri (eski adıyla dernekler masası) dernekler üzerinde defter kayıt ve belgelerinin hukuka ve kanuna uygun tutulup tutulmadığı, mali kayıtlarının hukuka uygun olup olmadığı, beyannamelerinin tam ve gereği gibi verilip verilmediği, genel kurul toplantılarının kanun tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı, tüzükte belirtilen yerde genel kurul toplantılarının yapılıp yapılmadığına ilişkin denetim ve diğer hususlarda denetim ve kontrol yetkisine sahiptir."

"TEK TARAFLI BİR TASARRUF İLE GENEL KURUL KARARINI İPTAL ETME YETKİSİ YOKTUR"

"Bu denetim ve kontrol yetkisi sonucunda şayet hukuka veya tüzüğe aykırılık tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesini talep edebilir. Aynı zamanda Dernekler Kanunu’nun 32/1-b maddesi uyarınca genel kurul toplantıları kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılırsa dernek yöneticilerine idari para cezası verilir; mahkemece kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline karar verilebilir. Buradaki referans 4721 sayılı Medeni Kanundur. Medeni Kanunun 83. maddesi genel kurul kararlarının iptalini düzenlemektedir. Toplantıda hazır bulunan üyeler 1 ay içerisinde, toplantıya katılmayanlar kararı öğrenmesinden itibaren 1 ay içerisinde ve her halükarda genel kurul kararındanitibaren 3 ay içerisinde asliye hukuk mahkemesine başvurarak iptal davası açabilirler. Medeni Kanunun 83. maddesine göre iptal davası açma, mahkemeye başvurma yetkisi genel kurul üyelerindedir. Kanaatimce idarenin tek taraflı bir tasarruf ile genel kurul kararını iptal etme yetkisi yoktur."

"BÖYLE BİR KARAR VEREMEZ; YETKİ MAHKEMEDEDİR"

"Dernekler Kanununun 32. maddesini, Dernekler Yönetmeliğinin 17. maddesini ve Medeni Kanunun 83. maddesini bir arada değerlendirdiğimizde bu sonuç net bir şekilde tespit edilebilmektedir. İdare bir düzenleyici idari işlem ile böyle bir karar veremez; yetki mahkemededir. Ancak iptal davası için mahkemeye başvurulması durumunda bir tedbir kararı verilirse genel kurul kararının yürütülmesi tedbiren durdurulmuş olur veya dava sonucunda bir iptal kararı verilirse genel kurul kararı iptal edilmiş olur. Dernekler masası diye tabir ettiğimiz sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünün yetkisi hukuka aykırılık varsa eksikliklerin giderilmesini talep etme ve dernek yöneticilerine idari para cezası vermedir. Müfettişlerin denetimi sonucunda ortaya çıkan kanun ve tüzüğe aykırı durumlarda uygulanabilecek yegane yaptırım budur. Genel kurul kararını iptal yetkisi asliye hukuk mahkemelerindedir."