Magazin
06 Tem 2014 13:00 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:24

Erman hoca ofsaytta

Fut­bol yo­rum­cu­su Er­man To­roğ­lu,meçhul bir güzelle görüntülendi.

Erman hoca ofsaytta
Erman Toroğlu, Bodrum Balıkçılar Çarşısı’ndaki Nazlı Meyhane çıkışı objektiflere yansıdı. Görüntülendiğinden habersiz olan Erman Toroğlu’nun yanında meçhul bir güzel vardı…Fut­bol yo­rum­cu­su Er­man To­roğ­lu, ön­ce­ki gün Bod­ru­m’­da sa­rı­şın bir gü­zel­le kol ko­la ob­jek­tif­le­re ta­kıl­dı. Ba­lık­çı­lar Çar­şı­sı­’n­da­ki Naz­lı Mey­ha­ne­’de kız ar­ka­da­şıy­la eğ­le­nen yo­rum­cu­nun keyfi yerindeydi.Gö­rün­tü­len­di­ğin­den ha­ber­siz olan To­roğ­lu ve meç­hul kız ar­ka­da­şı,  so­kak­ta yü­rür­ken bir­bi­rin­den ay­rıl­dı. Mekandan geç saatlerde çıktıktan sonra yürüyüş yapan çift, me­rak­lı ba­kış­la­ra da al­dır­ma­dı.Er­man To­roğ­lu ve ar­ka­da­şı­nın yü­rü­yü­şü, ün­lü fut­bol yo­rum­cu­su­nun ara­ba­sın­da son bul­du. Ar­ka­da­şıy­la ara­ba­sı­na bi­ne­rek göz­den uzak­la­şen To­roğ­lu, Bod­rum so­kak­la­rın­da göz­den kay­bol­du.