Polemik & Kulis
02 Tem 2018 09:46 Son Güncelleme: 24 Kas 2018 02:44

Ciner Medya'nın tepe isminden Habertürk açıklaması! Kapatıyoruz!

Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk gazetesinin kapatılmasıyla ilgili çalışanlara bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda ilginç ifadeler yer aldı..

Ciner Medya'nın tepe isminden Habertürk açıklaması! Kapatıyoruz!
Türk basınında bir dönemin sonu! "Gücü Özgürlüğünde" sloganı ile yaklaşık 10 yıldır okurları ile buluşan Habertürk gazetesi kapanıyor.

10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.

Gazetenin bir süredir zarar ettiği ve mali sorunları aşamadığı biliniyordu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolar de aşama aşama kapatılmıştı.

Son olarak, gazetede ilk etapta işten çıkarma beklenmediği de öğrenilmişti. Ayrıca bu sabah çalışanlara konuyla ilgili Kenan Tekdağ imzalı bir bilgilendirme mesajı gönderildi. 

Mesajında dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, "İngiltere Fransa Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Singapur Malezya gibi uzakdoğu ülkelerinde yerel bölgesel ve ulusal nitelikte yüzlerce gazeteyi yazılı baskılarını sonlandırmak mecburiyetinde bıraktı. (Google’da yapılacak basit bir araştırma bu olgunun sayısal dökümünü verecektir.)" ifadelerini kullandı.

İşte Habertürk çalışanlarına gönderilen o mesaj:

Bildiğimiz gibi, 20. yüzyılın büyük çoğunluğunda en önemli kitle iletişim aracı
gazetelerdi. Bununla birlikte kitle iletişim araçları teknolojisi nde meydana gelen
olağanüstü gelişmeler (televizyon ve internetin yaygınlaşması, mobil iletişim
teknolojisindeki baş döndürücü erişim artışı ve hızı) medya endüstrisinde
gazetelerin yazılı baskısının 21. yüzyılda sürdürülebilir bir geleceği olup olmadığı
konusunu gündeme getirdi. Özellikle son on yıllık gelişmeler Dünyada medya
endüstrisiyle ilgili çevrelerde bu soruya olumsuz yanıt verenlerin sayısında
belirgin bir artışa yol açtı. Nitekim, öncelikle demografik olarak genç kuşağın
yazılı basımdan uzaklaşması ve iletişimi mobilden yapmaya yönelmesi sonucunda
meydana gelen önlenemez tiraj düşüşleri, diğer taraftan medya ekosisteminde yazılı
basının aldığı reklam payının düzenli olarak kayba uğraması gibi sebepler, Amerika
ve Kanada başta olmak üzere İngiltere Fransa Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Singapur Malezya gibi uzakdoğu ülkelerinde yerel bölgesel ve ulusal nitelikte yüzlerce gazeteyi yazılı baskılarını sonlandırmak mecburiyetinde bıraktı. (Google’da yapılacak basit bir araştırma bu olgunun sayısal dökümünü verecektir.)

Elbette ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalmadı. Son on yılda internet erişimi
nüfusumuzun ve coğrafyamızın neredeyse tamamını kapsadı aynı şekilde internet ve
mobil iletişiminde dünyada en hızlı büyüme ve en uzun süreli zaman geçirme
oranlarında ülkemiz dünya sıralamasında en üst sıralara yerleşti. Yaşanan bu
gelişmeler ülkemizde de kitle iletişiminin doğasını değiştirdiği gibi Medya
endüstrisinin parametrelerini de sarsıcı değişimlere zorladı. Son beş yılda
ülkemizde de gazetelerin yazılı baskılarının tirajı düzenli olarak düşmekte,
reklamdan aldığı pay düzenli olarak azalmakta buna mukabil baskı maliyetleri sürekli
olarak artmakta iken televizyon ve İnternet mecralarının erişimi ve reklam payı
düzenli olarak yükselmektedir. Bu gelişmelerin ve değişimlerin sonucunda dünyada
olduğu gibi ülkemizde de yazılı basının bir endüstri kolu olarak geleceğinin olup
olmadığı bir tartışma konusudur.

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız;

Ciner Medya Grubu olarak, dünyada ve ülkemizdeki kitle iletişiminin doğasında
meydana gelen bu olağanüstü teknolojik ve ticari değişimleri gözönüne alarak ve bu
gelişmelere paralel olarak haber medyamızda stratejik dönüşüm kararı vermiş
bulunmaktayız. Buna göre, yazılı basın faaliyetlerimizi 5 Temmuz 2018 tarihi
itibariyle sonlandırmaya, buna mukabil gazetecilik faaliyetlerimizi
televizyonlarımız Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ile entegre bir vaziyette
Habertürk com başta olmak üzere internet mecralarımız odaklı olarak daha da güçlü
bir şekilde devam ettirmeye karar verdik. Bu kararımızın sonucunda yazılı basın
endüstrisinden çekilmenin yaratacağı ilave imkanlarla elektronik ve dijital
habercilikte daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmaya devam edeceğiz.

Böylelikle bir 20. yüzyıl iletişim aracı olan yazılı basın yerine 21. yüzyılın kitle
iletişim aracı olan televizyon, internet, elektronik, dijital ve mobil
mecralarındaki markalarımıza yatırım yapacağız. Bir başka deyişle gazeteciliğimiz
kağıda matbaaya değil televizyona elektroniğe mobile ve internete dayalı olarak daha
da güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu alanlarda önümüzdeki süreçlerde
gerek organik büyüme ve gerekse yeni mecralar kurma ve edinme yoluyla büyüme ve
sektörde liderlik iddiamızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz .Bugüne kadar olduğu gibi
bugünden sonra da en güçlü habercilerle en güçlü yorumcularla mücehhez olarak Haber Türk markası, "doğru ve tarafsız haber" "güçlü ve çoğulcu yorum" ilkesi ışığında
daha da güçlü bir şekilde Türk medyasında yer almaya devam edecektir.

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız;

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın çalışma ilişkilerimizde bazı değişmeler
ve sonuçlara yol açması doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu konudaki kararlarımız ve
uygulamalarımız kısa süre içerisinde insan kaynaklarımız tarafından değerli çalışma
arkadaşlarımızla paylaşılacaktır. Ancak şu kadarını belirtelim ki, sektörde meydana
gelen değişimlere ekonomik olarak zorunlu yanıt niteliğindeki bu dönüşüm kararımızla
nitelik ve nicelik olarak uygun özelliklere sahip olduğunu değerlendirdiğimiz
çalışma arkadaşlarımızla grubumuz bünyesinde yol arkadaşlığımızı devam ettirme
kararlılığımız mevcuttur. Bu konuda da yönetim düzeyinde yapılan ve yapılacak
değerlendirmeler en kısa sürede insan kaynakları Birimimiz tarafından çalışma
arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

Değerli Arkadaşlarımız;

Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da her stratejik kararın belirgin
etkilerinin ve sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Bu etkilerden bir kısmı ise
duygusaldır. HaberTürk Gazetemizin 1 Mart 2009 yılında başlayan print yolculuğunu 10
yıl sonra sonlandırıken elbette duygusal olarak hüzünlüyüz. Geriye dönüp
baktığımızda, Türkiye'de yazılı basında ses getiren iz bırakan yenilikler, tarafsız,
doğru habercilik ve çoğulcu bir fikir ortamı yaratmak açısından HaberTürk'ün özel ve
saygın bir yer edinmiş olduğuna yürekten inanıyoruz. Ancak duygusal olarak burada
takılıp kalmak ve verimsiz bir şekilde faaliyet sürdürmek yerine gazeteciliğimizi
çağın gerektirdiği mecralarımızda daha da güçlü bir şekilde sürdürmenin daha
rasyonel ve sürdürülebilir bir karar olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu kararımızın
grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle yolculuğumuzun başından bu yana bize desteklerini
esirgemeyen başta değerli okur ve paydaşlarımıza ve emekleriyle Türk basınında pırıl
pırıl on yıllık Habertürk gazetesi yaratan tüm değerli çalışma arkadaşlarımıza
içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Mehmet Kenan TEKDAĞ
Ciner Yayın Holding
Yönetim Kurulu Başkanı