Ekonomi
22 Eyl 2023 08:19 Son Güncelleme: 22 Eyl 2023 08:22

Bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmıyor! Sayıştay ortaya çıkardı: Tam 19 kamu idaresi…

Sayıştay’ın 2022 yılı ilişkin tüm kamu kurumlarındaki denetim sonucunu kapsayan genel değerlendirme raporu yayınlandı. Rapora göre 19 kamu idaresinin bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmıyor.

Sayıştay’ın 2022 yılına ilişkin tüm kamu kurumlarındaki denetim sonucunu kapsayan genel değerlendirme raporunda; 234 kamu idaresinin bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamadığı, 18 kamu idaresinin yıl sonu ödeneklerini doğru kaydetmediği, 19 kamu idaresinin bütçe gerçekleşmelerinin düzenlilik denetimi sonuçları itibarıyla kontrol edildiğinde gerçeği yansıtmadığı tespiti yapıldı.

Raporda, faaliyet raporu yayınlama zorunluluğu olan kamu iradelerinden sadece 8’inin faaliyet raporunu yayınlamadığı, 46 kamu kurumunun da mevzuatta öngörülen zamanda faaliyet raporunu yayınlamadığı belirtildi. Raporda, 34 kamu kurumunun faaliyet raporunda kullandığı mali kaynaklar hakkında bilgi vermediği tespiti yer aldı.

Raporda, “İdare faaliyet raporlarının, öngörülen tarihte hazırlanmasının ve mevzuatın öngördüğü tüm bilgileri içermesinin, mali saydamlık ve tam açıklama ilkeleri açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Rapora göre, 205 kamu idaresi faaliyet raporlarında temel mali tablolarına yer vermezken; 219 kamu kurumu ise birlik, kurum, kuruluşlara yapılan yardımları mali bilgilerinde göstermedi.

Sayıştay, “Değerlendirmeye tabi kamu idarelerinin yaklaşık yüzde 58’i faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermemiş, yaklaşık yüzde 38’i ise tüm varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında açıklamamıştır. Bu durum, faaliyet raporlarıyla amaçlanan mali bilgiye yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellemektedir” değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay raporunda, kamu idareleriyle ilgili bulgular şöyle sıralandı:

- "Kamu idarelerinden 131’inin bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında idarenin kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporunda göstermedi.

- 234 kamu idaresi bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamadı.

- 49 kamu idaresi bütçe ödeneklerini başlangıç ve yıl sonu ödenekleri olarak ayrı ayrı göstermedi.

- 63 kamu idaresi bütçe hedefleri ödenek cetvelleri ile karşılaştırıldığında, hedeflerini doğru yansıtmadı.

-18 kamu idaresi yıl sonu ödeneklerini doğru kaydetmedi.

- 19 kamu idaresinin bütçe gerçekleşmelerinin, düzenlilik denetimi sonuçları itibarıyla kontrol edildiğinde gerçeği yansıtmadığı tespit edildi."