Gündem
09 Haz 2016 09:02 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 21:18

Basın İlan Kurumu Genel Kurul kararında değişiklik!

Basın İlan Kurumu'nun Genel Kurul Kararının 20. maddesinin değiştirilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurul kararında değişiklik!
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında Genel Kurul Kararının 20. maddesinin değiştirilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Genel Kurul Kararının 20. maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Gazeteler, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayıda kadro ve bu kadrolarda, fikir işçilerine ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kendileri ile yazılı sözleşmeler yapılıp tam gün ve tam ay üzerinden ücretleri ödenen, sigorta primleri ile vergilerinin tahakkukları yaptırılmış fiilen çalışan fikir işçileri bulundurmak zorundadır.

Asgari kadroda beyan edilen fikir işçileri çalıştıkları gazetelerde, yazılı sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında iş yapamazlar. Bu fikir işçileri, başka bir iş yerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu kişilerin çalıştıkları gazetenin yayınlandığı yerde ikamet etmeleri zorunludur. Fikir işçilerinin sayıları, görevleri, unvanları, nitelikleri ve diğer hususlar, gazetelerin yayın yerleri esas alınarak ayrı ayrı tespit edilir.

Gazetenin imtiyaz sahibi gerçek kişi ve/veya tüzel kişi ortakları ile birinci derece kan ve sihri hısımlığı bulananlar (iletişim fakülteleri veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olanlar hariç) ilgili gazetelerin asgari kadrolarında yer alamazlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanacak gazeteler, asgari fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar 1, 11-20 kişiye kadar 2 ve 20'nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu kişilere asgari fikir işçileri kadrolarında yer verebilir."