Gündem
30 Mayıs 2021 16:30 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2021 19:44

Antrepo Başvurusu ve İncelenmesi Süreçleri

Kullanıcısına, işleticisine ve depolanan ürünlerin özelliklerine göre antrepo çeşitleri iki başlık altında sınıflandırılır. Genel ve özel olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılan antrepolar, dış ticaretin işlemesi ve ticari ürünlerin güvenliği konusunda önemli yer tutmaktadır.

Antrepo Başvurusu ve İncelenmesi Süreçleri

Kullanıcısına, işleticisine ve depolanan ürünlerin özelliklerine göre antrepo çeşitleri iki başlık altında sınıflandırılır. Genel ve özel olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılan antrepolar, dış ticaretin işlemesi ve ticari ürünlerin güvenliği konusunda önemli yer tutmaktadır.

Ülke ekonomilerinde büyük yer tutan dış ticaret, küreselleşen dünya ekonomisi içinde çok önemli yer edinmiştir. Refah seviyesi ve kalkınma durumu dış ticarete bağlı olan ülkeler çeşitli yöntemler ile ülke sınırlarına giren ve çıkan ticaret ürünlerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Bu kontrol mekanizması gümrük idarelerinde yapılırken, en önemli unsurlar da antrepolardır.

Genellikle gümrük idarelerine çok yakın bölgelerde kurulan depolama alanları, sürekli kontrol altında tutulur. Her zaman işlerliğini sürdüren bu alanlarda sınıflandırılmaya tabi tutulan antrepolar, düzenin sağlanması ve kontrolün kolaylaşmasını sağlar.

Antrepo Türleri Nelerdir?

Genel ve özel olarak iki ana başlık altında sınıflandırılması yapılan antrepo türleri şunlardır;

 • Genel Antrepolar

 

 1. A Tipi Antrepo: Neredeyse tüm sorumluluğun işletmecide olduğu antrepo türüdür. Gümrük idaresinin kontrolü sırasında stok kaydı ile ürünler arasında herhangi bir eksik bulunması durumunda işletmeci gümrük vergisi öder.
 2. B Tipi Antrepo: Gümrük Kanunu’nun doksan yedinci maddesine göre antrepoya konulan ürünlerden tamamen kullanıcı sorumludur. Antrepo beyannamesi, antrepo işletmecisi stok kaydı tutmadığı için gümrük kontrolünde esas beyan olarak kabul edilir.
 3. F Tipi Antrepo: Bu tür genel antrepo alanları kişi ya da firmalardan ziyade gümrük idarelerince işletilir. Depolama alanı ve ticaret ürününün sorumluluğu depo işletmesini yapan gümrük idarelerine aittir.

 

 • Özel Antrepolar

 

 1. C Tipi Antrepo: Bu tür depoların işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi ya da firmadır. C tipi antrepo, depolanan üründen ve depolama alanından kullanıcısının sorumlu olduğu özel antrepolardandır.
 2. D Tipi Antrepo: Hem işletmecisi hem de kullanıcısı aynı kişi ya da firmadır. Ürünler depolama alanına konulduğu andan itibaren kıymet miktarı göz önüne alınarak, vergilendirildiğinden bu ürünler basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma alınabilir.
 3. E Tipi Antrepo: İşletmecisi ve kullanıcısı aynı kişi ya da firmadır. Hak sahibinin depolama alanının antrepo olarak kabul edildiği ve antrepo alanı olmasa bile, ürüne antrepo rejimi uygulandığı özel depolama alanı türüdür.

Antrepo Alanı Başvurusu ve İncelenmesi

Kişi ya da firmalarca antrepo alanı için yapılan başvurular, gümrük idareleri tarafından gözden geçirilir. Gümrük idareleri ekonomik olarak ihtiyaç duyulup, duyulmadığı konusunda görüşlerini Gümrükler Başmüdürlüğü’ne iletir. Gerekli incelemeleri yerine getiren Gümrükler Başmüdürlüğü, antrepo açma isteğini müsteşarlığa iletir. Son olarak müsteşarlık tarafından incelenen talep, ekonomik koşullar ve ihtiyaç durumu göz ününe alınarak olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanır.

Başvuru İçin Gerekli ŞartlarNelerdir?

Özel antrepo açma iznini Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri verirken, genel antrepo açma izni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilir. Antrepo açmak için gerekli belgeler ise şunlardır;

 • Antrepo açacak kişiler ya da firmaların yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin daha önceden hırsızlık, dolandırıcılık, yalancı şahitlik, iftira, irtikap ve rüşvet konusunda temiz bir sicile sahip olmalıdırlar.
 • Geçmiş sicil kayıtlarında herhangi bir nedenden dolayı yargı mercilerinde açılan davalarda, kesinleşmemiş davalar haricinde bir vergi borcu bulunmamalıdır.

Teminat ve Taahhütname

Gümrük idareleri, antrepo açmak isteyen şahıs ya da firmalardan belli başlı teminatlar ister. Bu teminatlar şöyledir;

 • Antrepo işleticisi ve kullanıcısı, gümrük vergilerini karşılayabilecek miktarda teminat
 • Fuar ve sergi için antrepoya konulan ürünlerden vergiden muaf oldukları için teminat istenmez.
 • Ayrıca da gümrük depolama alanını kullanacak ya da işletecek kişilerden sorumluluklarını yerine getireceklerine dair taahhütname istenir.