YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı (3)

- Anayasa değişikliği referandumunda, yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar toplam 31 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 27 Mart'tan itibaren günün 24 saati oy kullanabilecek- Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya...

GÜNCEL

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda, yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların, toplam 31 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 27 Mart Pazartesi'den itibaren günün 24 saati oy kullanabilmesine karar verdi.

YSK'nın, halk oylamasında gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile buralarda oy verme işlemlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, halk oylamasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemleri 27 Mart Pazartesi, gümrük kapısının bulunduğu il yönünden belirlenen saatte başlatılacak ve 16 Nisan Pazar, yine gümrük kapısının bulunduğu il yönünden belirlenen oy vermenin sona erdiği saate kadar devam edecek.

Karar uyarınca, "1 Kasım ve 7 Haziran 2015 tarihlerindeki Milletvekili Genel Seçimleri, 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi ile 12 Haziran 2011'de yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılan oy miktarları, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkış yaptıkları gümrük kapıları, coğrafi konumları da gözetilerek" belirlenen, yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şöyle:

"Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Dilucu Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Eskişehir Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı, Marmaris Limanı ve Samsun Limanı."

Bu yerlerde seçmenler, tatiller dahil günün 24 saati oy kullanabilecek.

Belirtilen yerlerde, 11 Mart Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar "geçici gümrük kapıları seçim kurulları" oluşturulacak ancak İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, 18 Mart Cumartesi günü göreve başlayacak şekilde kurulacak.

Bu seçim kurullarının görevleri 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylaması sonucunun YSK tarafından ilanı üzerine sona erecek.

- İlgili genelge

Öte yandan, "Anayasa Deği̇şi̇kli̇ği̇ Halkoylamasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçi̇ci̇ Gümrük Kapısı Seçi̇m Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetki̇leri̇ ile Gümrük Kapılarındaki̇ Oy Verme İşlemleri̇ne İli̇şki̇n 145/1 Sayılı Genelge" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede, geçici gümrük kapısı seçim kurulları ile buralarda görev yapacak sandık kurullarının görev ve yetkileri, oy torbaları ulaştırma komisyonunun oluşumu ve görevleri, sandık alanı ve çevresinde alınacak tedbirler, sandığın konulacağı yer, oy verme araçları, sandık başı işleri, oy verme, oy vermenin bitimi, sandıkların açılması oyların sayımı ve dökümü gibi hususlarına ilişkin hükümler düzenleniyor.

- Propaganda dönemi usul ve esasları

YSK tarafından anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulmasında propaganda döneminin başlangıç tarihinden bitimine kadar uyulması gereken usul ve esaslar da belirlendi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre bugün başlayarak 15 Nisan'da sona erecek propaganda döneminde genel yollarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

Siyasi partiler yararlanmak istedikleri miting alanları ve tarihini yazılı olarak ilçe seçim kurullarına 27 Mart'a kadar iletecek. İlçe seçim kurulları 28 Mart'ta miting alanları ve tarihini belirleyecek. Birden fazla siyasi parti sözlü propaganda için müracaat ederse tarih ve alan için kura çekilecek.

Oy verme tarihinden önceki 7. gün olan 9 Nisan sabahından, oy verme gününden önceki 15 Nisan günü saat 18.00'e kadar olan propaganda süresinde, denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında, diğer zamanlarda ise mahallin en büyük mülki amirinde olacak.

Açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakülte, öğrenci yurtları ile teknik ve idari birimlerinin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin yerleşkelerindeki tüm açık ve kapalı alanlarda seçim propagandası ve seçim toplantısı düzenlenemeyecek.

Yurt dışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapmak da yasak olacak.

-Kapalı yerlerde propaganda

Siyasi partiler adına yapılacak kapalı yer toplantılarında yapılacak konuşmalar güneşin batmasını takip eden ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle binanın dışındaki alanlara verilebilecek. Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya yetkili seçim kurullarının kararı olmadıkça, zabıta amir ve memurları, muhtar ve ihtiyar meclisleri/heyetleri hiçbir surette müdahale edemeyecek.

Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfiller ile kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında kapalı yerlerde propaganda yapmak yasak olacak.

- Seçim büroları

Ticaret faaliyeti devam eden iş yerleri aynı zamanda seçim bürosu olarak kullanılamayacak.

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklar, özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan dernekler ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler, seçim bürosu amacıyla kullanılamayacak.

Seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda yapılabilecek ancak seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlarda, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun gürültü ile ilgili hükümlerine uyulması gerekecek.

Seçim büroları saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette bulunabilecek.

- İlan ve reklam yoluyla propaganda

Siyasi partiler, bugünden oy verme günü öncesi 15 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek ancak yurt dışında yayımlanan yazılı basında ilan ve reklam yoluyla yazılı veya görüntülü propaganda yapılamayacak. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak olacak ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 7 gün içinde (9 Nisan'dan 15 Nisan tarihinde saat 18.00'e kadar) yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımının yapılması yasak olacak. Bu sürenin dışında, yurt içinde yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulması zorunluluk teşkil edecek.

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği mutlaka açıklanacak.

- Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtımı

Siyasi partiler halk oylaması sürecinin başlangıcı olan bugünden propaganda süresinin son günü olan 15 Nisan tarihinde saat 18.00'e kadar broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD/DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak.

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak. Siyasi partiler tarafından yapılacak her türlü propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

- Propaganda faaliyetleri makam aracıyla yapılamayacak

298 sayılı kanunun 62. maddesinde sayılanlar ile kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış memur ve hizmetliler halk oylamasında da tarafsızlıklarını korumak zorunda olacak. Bu kapsama girenlerin, siyasi partilere her ne nam altında olursa olsun bağış ve yardımda bulunmaları, memur ve hizmetlileriyle her türlü araç, gerek ve imkanlarını siyasi bir partinin emrinde veya herhangi bir siyasi veya propaganda faaliyetinde çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasak olacak.

9 Nisan'dan oy verme gününü takip eden güne kadar olan geçecek sürede başbakan ve bakanlar ile milletvekilleri yurt içindeki propaganda faaliyetleri ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile tören düzenlenemeyecek, resmi ziyafet verilemeyecek.

Başbakan, bakanlar, milletvekillerinin halk oylaması ile ilgili yapacakları propaganda gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

(Bitti)

Etiketler :
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
 • Hürriyet Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Habertürk Gazetesi
 • Posta Gazetesi
Diğer gazeteler için tıklayınız

RATING( 20 Haziran 2018 Çarşamba )

# PROGRAM RT SH
AB GRUBU
 • 1IRAN-ISPANYA FIFA 2018...7.5519.57
 • 2LIDERLER FOX'TA6.9519.28
 • 3SURVIVOR5.8815.78
 • 4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA...4.8720.79
 • 5URUGUAY-SUUDI ARABISTAN...3.2715.47
 • 6SURVIVOR EKSTRA3.2614.26
 • 7KALBIMIN SULTANI3.118.14
 • 8GULDUR GULDUR SHOW (TKR)2.717.79
 • 9PORTEKIZ-FAS FIFA 2018...2.4118.11
 • 10MUGE ANLI ILE TATLI SERT2.219.28
>tümü için tıklayın
TOTAL
 • 1SURVIVOR6.3717.67
 • 2IRAN-ISPANYA FIFA 2018...5.6214.9
 • 3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA...4.4417.81
 • 4LIDERLER FOX'TA4.4312.49
 • 5MUGE ANLI ILE TATLI SERT3.5623.02
 • 6SURVIVOR EKSTRA3.1214.04
 • 7GULDUR GULDUR SHOW (TKR)2.798.19
 • 8MAD MAX OFKELI YOLLAR (Y.S)2.737.88
 • 9CARKIFELEK2.637.37
 • 10KALBIMIN SULTANI2.556.78
tümü için tıklayın

TİRAJ( 30 Nisan 2018 - 07 Mayıs 2018 )

# GAZETE BU HAFTA GEÇEN HAFTA
 • 1SABAH311.156311.717
 • 2HÜRRİYET299.575301.857
 • 3SÖZCÜ284.229283.697
 • 4POSTA221.078221.727
 • 5HABERTÜRK203.541204.213
 • 6TÜRKİYE134.103134.932
 • 7MİLLİYET129.520129.430
 • 8PAS FOTOMAÇ127.593127.681
 • 9TAKVİM116.961116.956
 • 10YENİ ŞAFAK111.142111.550
>tümü için tıklayın

MEDYARADAR FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER