Merkez Bankası PPK toplantı özeti (2)

- Özetten: - "Yakın dönemde açıklanan göstergeler iktisadi faaliyete dair aşağı yönlü risklerin zayıfladığı ve ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci çeyreğinden itibaren güç kazanacağı yönündeki geçmiş değerlendirmeleri teyit etmiştir"- "Toparlanmanın etkisiyle istihdamda gözlenen iyileşme ve...

GÜNCEL

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, yakın dönemde açıklanan göstergelerin iktisadi faaliyete dair aşağı yönlü risklerin zayıfladığı ve ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci çeyreğinden itibaren güç kazanacağı yönündeki geçmiş değerlendirmeleri teyit ettiği belirtildi.

Kurulun 27 Temmuz'daki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, küresel iktisadi faaliyette gözlenen ılımlı toparlanma eğiliminin 2017 yılının ilk çeyreğinde, özellikle gelişmiş ülkeler kaynaklı olarak belirginleştiği ifade edildi.

Küresel finans piyasalarında oynaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve risk iştahının artmasının küresel finansal koşulların iktisadi faaliyeti destekleyici etkisini pekiştirdiği belirtilen özette, ayrıca tüketici ve reel kesim güven endekslerindeki iyimser görünüm ve başta petrol olmak üzere bazı emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin de küresel iktisadi faaliyete dair beklentileri iyileştirdiği aktarıldı.

Özette, olumlu küresel büyüme görünümü ve buna paralel olarak düşen işsizliğe karşın ücret artışları yönünden belirgin bir enflasyonist baskı görünmemesi nedeniyle gelişmiş ülke para politikalarındaki normalleşme sürecinin ılımlı olacağı beklentilerinin korunduğu belirtilerek, söz konusu unsurların Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarını güçlü tuttuğuna işaret edildi.

Küresel iktisadi faaliyetteki mevcut olumlu tabloya rağmen, gelecek döneme ilişkin aşağı yönlü risklerin de bulunduğuna dikkat çekilen özette, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Fed'in faiz artırımı ve bilanço küçültme politikalarına dair açıklanan normalleşme sürecinin beklentilerin ötesinde bir hızda hayata geçmesi durumunda, finansal piyasalarda gözlenen yüksek risk iştahı ve düşük oynaklık döngüsünün tersine dönmesi mümkündür. Böyle bir durum, gelişmiş ülkelerde menkul kıymet fiyatlarında dalgalanmalar yaratarak büyüme eğilimini zayıflatabilecektir. Ayrıca, risk iştahının azalması gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında da dalgalanmalara yol açabilecektir. Bunlara ilave olarak, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci ve başta ABD olmak üzere birçok ülkede gündemde olan dış ticaret korumacılığı gibi küresel ekonomi politikalarına dair belirsizliklerin etkileri de yakından takip edilmektedir."- "Ekonomideki toparlanma ikinci çeyrekten itibaren güç kazanacak"PPK özetinde, küresel finans piyasalarındaki olumlu seyre paralel olarak yurt içinde de yılın ikinci çeyreğinde finansal koşulların iktisadi faaliyeti daha destekleyici bir görünüm sergilediği bildirildi.

Bu gelişmede makroihtiyati politikalar, kamu tedbir ve teşvikleri ile mart ayından itibaren limitleri yükseltilen ve kullanım koşullarına yönelik kolaylıklar sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin ivmelenmesinin belirleyici olduğu aktarılan özette, "Diğer taraftan, mart ayından itibaren özellikle DİBS piyasalarına yönelik güçlü sermaye girişleri sayesinde yabancı yatırımcıların DİBS stoku içindeki payının artması ve Hazine'nin güçlü yurt dışı talebe karşılık olarak dış borçlanmasını artırmış olması da yurt içindeki bankalara arz tarafından önemli bir alan açmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

KGF teminatlı kredilerde tanımlanan üst sınıra yaklaşılmış olması ve yakın dönemde bankacılık sistemindeki arz yönlü etkilerin devreye girmesinden ötürü, haziran ayı itibarıyla ivme kaybetmeye başlayan kredi büyümesinin yılın ikinci yarısından itibaren daha ılımlı seviyelerde dengelenmesinin beklendiği bildirilen özette, yılın ilk yarısında meydana gelen güçlü kredi ivmesinin toplam talep ve iktisadi faaliyete yansımalarının yakından takip edildiği belirtildi.

Özette, yakın dönemde açıklanan göstergelerin iktisadi faaliyete dair aşağı yönlü risklerin zayıfladığı ve ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci çeyreğinden itibaren güç kazanacağı yönündeki geçmiş değerlendirmeleri teyit ettiği vurgulandı.

İktisadi faaliyetteki toparlanmanın ihracatçı sektörler öncülüğünde önceki döneme kıyasla daha geniş bir sektörel dağılım sergilemeye başladığına dair işaretlerin gözlenmesinin büyümenin istikrarlı şekilde toparlanması açısından önem taşıdığının altı çizilen özette, "Turizm gelirlerinin kademeli olarak toparlanması, güven kanalının güçlenmesi, birikimli değer kaybının net ihracata olumlu etkisi ve Rusya ile ticari ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi büyümeye olumlu katkı yapmaktadır. Ayrıca, tüketim ve yatırım harcamalarını artırmaya yönelik alınan önlemler ve uygulanan teşvik paketleri, belirsizlik algısındaki zayıflama ve finansal koşullardaki iyileşme de büyümeyi desteklemeye devam edecektir." denildi.

Özette, toparlanmanın etkisiyle istihdamda gözlenen iyileşme ve işsizlik oranında kaydedilen gerilemenin gelecek dönemde de bu eğilimi koruyarak yurt içi talebin büyümeye katkısının artacağı bir zemin hazırladığı ifade edildi.

Yatırımların ise belirsizliklerin azalması ve güven ortamının pekişmesine bağlı olarak daha kademeli bir toparlama sergileyeceğinin öngörüldüğü belirtilen özette, "Öte yandan, turizm gelirlerindeki toparlanmanın hızı, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizlikler, sermaye akımlarının seyri ve jeopolitik gelişmeler, yakın dönemde olduğu gibi 2017 yılında da büyüme üzerinde aşağı yönlü risk teşkil etmektedir." yorumu yapıldı.- "Enflasyondaki düzelmenin kademeli olarak sürmesi bekleniyor"PPK özetinde, parasal sıkılaştırmanın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin gözlenmeye başladığına işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Tüketici enflasyonu nisan ayından sonraki dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş ve yakın dönemde Türk lirasındaki istikrarlı seyrin etkisiyle gerilemiş ve Nisan Enflasyon Raporu tahminleri ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşmiştir. Gelinen noktada orta vadeli enflasyon görünümünde bir önceki Enflasyon Raporu dönemine kıyasla bir miktar iyileşme olduğu değerlendirilmekte ve enflasyonun ana eğilimindeki düzelmenin kademeli olarak sürmesi beklenmektedir. Ancak, beklentiler ve fiyatlama davranışındaki katılığın büyük ölçüde devam ettiği de dikkate alındığında, çekirdek enflasyon görünümündeki iyileşmenin henüz tatminkar olmadığı ve sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiği değerlendirilmektedir."

Kurul'un toplantıda Temmuz Enflasyon Raporu'nda yer alması öngörülen orta vadeli tahminleri değerlendirdiği aktarılan özette, bu çerçevede, 2017 yıl sonu enflasyon tahmininin Nisan Enflasyon Raporu'na göre 0,2 puan yukarı yönlü güncellendiği, 2018 yıl sonu enflasyon tahmininin ise değiştirilmediği kaydedildi.

Özette, enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı; 2017 yıl sonunda yüzde 8,7 olarak gerçekleşeceği; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının öngörüldüğü ifade edildi.

PPK özetinde şu görüşlere yer verildi:

"Enflasyonda yıl içinde gözlenecek en yüksek seviyelerin geride kaldığı tahmin edilmekle birlikte, yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir beklenmektedir. Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin henüz arzulanan boyutta olmaması, grup enflasyonunda baz etkilerine bağlı olarak yakın dönemde gözlenen düşüşlerin kalıcılığı konusunda temkinli bir yaklaşım gerektirmektedir. Ayrıca, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin ekim ayında geri alınacak olması ve giyim grubundaki yöntem değişikliği kaynaklı etkiler de kısa vadede enflasyonda dalgalanmaya ve çekirdek enflasyonun geçici olarak yükselmesine neden olacak gelişmeler olarak öne çıkmaktadır. Enflasyon görünümünde yılın son ayından başlayarak 2018 yılının ilk aylarında daha belirgin bir iyileşme gözleneceği öngörülmektedir."

Özette, bu çerçevede Kurul'un temmuz ayındaki toplantısında, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdiği ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faiz oranını yüzde 12,25'te sabit tuttuğu hatırlatıldı.

TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtilen özette, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ifade edildi.

Özette, "TCMB, para politikasını oluştururken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate almakta ve dolayısıyla enflasyonda yıl içinde gözlenmesi beklenen baz etkileri kaynaklı dalgalanmalardan ziyade enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelere odaklanmaktadır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." görüşleri kaydedildi.- "Yapısal tedbirler makroekonomik istikrarı destekleyecek"Maliye politikasına ve vergi düzenlemelerine ilişkin gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri bakımından yakından takip edildiği belirtilen özette, para politikası duruşu oluşturulurken, mali disiplinin korunacağı ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile vergilerde öngörülmeyen bir artışın gerçekleşmeyeceğinin varsayıldığı aktarıldı.

Özette, maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesinin söz konusu olabileceğine işaret edildi.

Son yıllarda mali disiplinin sürdürülmesinin, Türkiye ekonomisinin olumsuz dış şoklara karşı duyarlılığını azaltan temel unsurlardan biri olduğu vurgulanan özette, "Mali disiplinin sağlamış olduğu alan kullanılarak yakın dönemde dengeleyici maliye politikası uygulanabilmiştir. Döngü karşıtı maliye politikası uygulama kapasitesini güçlendirecek yapısal tedbirler, maliye ve para politikası eşgüdümüne katkıda bulunarak makroekonomik istikrarı destekleyecektir." denildi.(Bitti)

Etiketler :
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
 • Hürriyet Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Habertürk Gazetesi
 • Posta Gazetesi
Diğer gazeteler için tıklayınız

RATING( 19 Temmuz 2018 Perşembe )

# PROGRAM RT SH
AB GRUBU
 • 1MELEKLERIN ASKI4.3316.07
 • 2DEDEMIN FISI (T.S)2.4410.64
 • 3DEDEMIN FISI (T.S) (TKR)2.449.22
 • 4SHOW ANA HABER2.111.92
 • 5FOX ANA HABER1.9611.1
 • 6CARKIFELEK1.887.72
 • 7ZORLU IKILI (Y.S)1.78.94
 • 8YER CEKIMI (Y.S) (TKR)1.696.02
 • 9HABABAM SINIFI UC BUCUK...1.566.02
 • 10HABER ONU1.5210.4
>tümü için tıklayın
TOTAL
 • 1MELEKLERIN ASKI4.4215.53
 • 2CARKIFELEK2.9510.73
 • 3FOX ANA HABER2.8414.18
 • 4SHOW ANA HABER2.5912.99
 • 5SOSYETIK GELIN (T.S)2.59.46
 • 6HABABAM SINIFI UC BUCUK...2.228.55
 • 7MELEKLERIN ASKI (OZET)2.168.87
 • 8DEDEMIN FISI (T.S)2.117.93
 • 9KORDUGUM2.0213.27
 • 10DEDEMIN FISI (T.S) (TKR)1.967.39
tümü için tıklayın

TİRAJ( 18 Haziran 2018 - 25 Haziran 2018 )

# GAZETE BU HAFTA GEÇEN HAFTA
 • 1SABAH316.356294.008
 • 2SÖZCÜ312.768288.884
 • 3HÜRRİYET288.481272.703
 • 4POSTA210.438194.616
 • 5HABERTÜRK181.967186.496
 • 6TÜRKİYE129.810125.007
 • 7MİLLİYET128.477127.175
 • 8TAKVİM115.628112.542
 • 9PAS FOTOMAÇ114.475117.976
 • 10YENİ ŞAFAK111.625106.988
>tümü için tıklayın

MEDYARADAR FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER