Enis Berberoğlu'ndan cezaevinde açlık grevi kararı!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılamayı durdurma talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesinin ardından 'Anayasası çalınmış milletvekili' imzasıyla açıklama yaptı.

GÜNDEM

Enis Berberoğlu'ndan cezaevinde açlık grevi kararı!
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, yeniden seçildiği için durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti. Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi. Berberoğlu’nun tutukluluk durumunun davanın esası ile birlikte değerlendirileceğine hükmeden 16. Ceza Dairesi, kararını oy çokluğuyla aldı. Karşı oy yazısı yazan daire üyesi Yusuf Hakkı Doğan, şerhinde, “Yargı mercileri, karar verirken Meclis’in bu iradesinin önüne geçemez, yok sayamaz. Bu hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gelmişti. Avukatları Berberoğlu’nun 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından mazbatayı alarak dosyayı görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurdu.

26. dönemde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının anayasa değişikliği yapılarak “bir defaya mahsus” kaldırıldığına dikkat çekilen başvuruda, anayasa değişikliğinin gerekçesinde de “dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağının” belirtildiği anımsatıldı. Berberoğlu’nun avukatları bu gerekçelerle, davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti.

‘Geçici de olsa...’

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, önceki gün oy çokluğu ile aldığı kararında, başvuruyu reddetti. Daire, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını düzenleyen geçici anayasa maddesini “Anayasal bir özel hüküm” olarak tanımladı. Kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” denildi.

Kararda, “Genel hükümlere tabi olan milletvekilinin, yeniden seçilmesi halinde, önceki dokunulmazlığı; ‘münferit bir parlamento kararı olan dokunulmazlığın kaldırılması kararı’ ile kaldırılmadığından, yeni bir dokunulmazlık korumasına kavuştuğunun kabulüne de imkan bulunmamaktadır. Hakkındaki kovuşturmanın, TBMM’nin dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına gerek duyulmaksızın genel hükümlere göre devam etmesi gerekir” ifadeleri kullanıldı.

İnceleme daha sonra

Daire, avukatların taleplerine gerekçe olarak kullandıkları, anayasanın “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmü ile ilgili olarak, “Anayasanın geçici 20. maddesi ile yargılandığı suçlar bakımından yasama dokunulmazlığı ‘kendiliğinden kaldırılan’ ve bu suretle yasama dokunulmazlığına anayasal bir istisna getirilmesi nedeniyle genel hükümlere göre yargılanagelen sanığın, 27. dönemde yeniden milletvekili seçilmesi ile yargılandığı suçlar itibarıyla yeni bir korumaya kavuşmayacağını” belirtti.

16. daire “Hukuki durumu, anayasanın geçici 20. maddesi kapsamında değerlendirilen sanığın yargılanmasının genel olarak genel yargılama usul hükümlerine göre devamı gerektiğinden şartları oluşmamakla, davanın durmasına karar verilmesi talebinin reddine” karar verdi. Davanın esası ile ilgili olarak temyiz itirazlarının daha sonra inceleneceğine karar veren daire, “Sanığın tutukluluk durumunun davanın esasıyla birlikte değerlendirilmesine” de hükmetti.

AKP’lilerin sözleri ile ders gibi şerh yazdı

Önceki gün alınan karara Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nde itiraz edilebilecek. Daire üyesi Yusuf Hakkı Doğan, karşı oy yazısında, Berberoğlu için iddia edilen suçların, ağır cezalık suçüstü halinin olmadığı anayasanın 14. maddesi kapsamında kalan suçlardan olmadığını belirtti. Doğan, “Anayasa; dokunulmazlığının kaldırılmasının yalnızca milletvekili seçildiği dönemle ve dokunulmazlığın kaldırılmasına konu dosyayla sınırlı olduğunu ortaya koymakla yetinmiş, yeni dönemde tekrar seçilen milletvekilinin aynı dosyayla yargılanmasını dokunulmazlığının tekrar kaldırılmasına bağlamıştır. Anayasa; her seçim dönemini milletvekili dokunulmazlığı için ayrı değerlendirmiş ve daha önce yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının, dokunulmazlığın kaldırılmasına konu dosyayı da içine almak suretiyle yeniden seçilen milletvekilinin dokunulmazlığını etkilemeyeceğini belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

Doğan, dokunulmazlıkların kaldıdrılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “milletvekillerinin yargılanmaları önündeki anayasal engeli bir defalığına kaldırılmak suretiyle yargılanmalarına izin verildiği” ifadeleri ile savunduğunu anımsattı. Doğan ayrıca, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da görüşmeler sırasında yaptığı bilgilendirmeye atıf yaptı. Atfa göre Şentop, “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Meclis’in dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin, dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından, dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu”nu dile getirdi.

Doğan, “Geçici 20. madde anayasa değişikliği maddesi değildir. Yani Meclis’in iznine tabi olan dokunulmazlık prosedürünü bir defa geçici olarak ortadan kaldırıyor. Burada bir anayasa maddesinin değişikliği değil, Meclis iradesinin ikame edilmesi söz konusudur. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması izin prosedürünün kaldırılması iradesinin ikame edilmesidir. Yargı mercileri, karar verirken Meclis’in bu iradesinin önüne geçemez, yok sayamaz. Bu hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır. Sanık, milletvekili seçildikten sonra tutuklu bulunduğundan TBMM’ye yemin edememiş ve milletvekilliği görevini fiilen yerine getirememiştir. Tutukluluk halinin milletvekili olarak siyasi ve faaliyet ve temsil hakkını engellemesi nedeniyle seçilme hakkında müdahale teşkil ettiği açıktır” dedi.

‘Hüküm verilse bile...’

Anayasanın “TBMM üyesi hakkında, seçimden önce sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır” hükmünü anımsatan Doğan şunları yazdı: “Tutuklu milletvekili hakkındaki ceza onaylansa bile cezaevinde kalması mümkün değildir. Milletvekilinin cezaevinde kalması mahkemelerin iradesine değil, ancak Meclis’in iradesi ile mümkündür”

Açlık grevine başlayacak

CHP milletvekili Enis Berberoğlu , “Anayasası çalınmış milletvekili” sıfatıyla Yargıtay kararı sonrası açıklama yaptı. Yeni hukuksuzluklara karşı ailesi ve partisinden bağımsız vermesi gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını duyuran Berberoğlu’nun tepki için açlık grevine başlayacağı öğrenildi. Yaptığı açıklamada Yargıtay’ın kararını üzüntüyle karşıladığını belirten Berberoğlu, “Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, “Vatan Sağolsun” diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum. Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum. Ve bu konuda ne yapmak istediğimi çok basit bir örnekle anlatmak niyetindeyim. Kişi ile hukuk ilişkisi, ağaç ve ormana benzer. Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur. Ne var ki kimi zaman yaşlı bir kuru ağaç, orman yanmasın diye alev alacağı yıldırımı beklemeden tek başına ayakta ölmesini bilir. O ağaç belki kurur gider ama çürümeden ayakta can verir. Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım” dedi.

AKP’ye göre de dokunulamaz!

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, CHP’nin yeniden seçilen milletvekili Enis Berberoğlu’nun hala cezaevinde oluşunu konu aldığı dünkü yazısında, dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Şentop’un dokunulmazlıkların kaldırılması görüşmelerinde söylediklerini hatırlattı. Ergin, şunları yazdı: “Bundan sonra en iyisi Prof. Şentop’un “tereddütleri gidermeye” dönük sözlerini doğrudan komisyon raporundan alıntılamak: “Buna göre, ... Anayasa’nın 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının varlığını sürdürdüğü, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Meclis’in dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, bu hükme ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hükmün yerinde durduğu ve geçerli olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin, dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından, dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu ... ifade edilmiştir.” Ergin yazısında, Prof. Şentop’un sözleri hiçbir yorum gerektirmeyecek kadar açık” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet
FETÖ’den tutuklu eski Akit’çi tahliye oldu!FETÖ’den tutuklu eski Akit’çi tahliye oldu!Akit Gazetesi’nin eski Ankara Sorumlusu Yener Dönmez’in...
Kınalıada’da sürpriz kutlama! Ara Güler 90 yaşında! (Medyaradar/Özel)Kınalıada’da sürpriz kutlama! Ara Güler 90 yaşında! (Medyaradar/Özel)Dünya çapında büyük bir şöhrete sahip olan Ermeni asıllı...
Rıdvan Dilmen futbolu bıraktı, dövizi yorumladı: ‘Gerekirse istihbaratla çalışıp...'Rıdvan Dilmen futbolu bıraktı, dövizi yorumladı: ‘Gerekirse istihbaratla çalışıp...'Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de Beşiktaş’ın Akhisarspor’u...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK Başkanlığına o ismi atadıCumhurbaşkanı Erdoğan, BTK Başkanlığına o ismi atadıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim...
MASAK o haberlerle ilgili harekete geçti!MASAK o haberlerle ilgili harekete geçti!MASAK yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı.
Fatih Portakal'dan bomba Meral Akşener iddiası! Fatih Portakal'dan bomba Meral Akşener iddiası! "Senaryo..."Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeniden genel başkanlığa...
Nobel ödüllü yazar hayatını kaybettiNobel ödüllü yazar hayatını kaybettiNobel Edebiyat Ödülü sahibi Trinidad ve Tobago doğumlu...
Twitter hesabı kapatılmıştı! Ömer Turan'dan ilk açıklama: Rahat edebilirler!Twitter hesabı kapatılmıştı! Ömer Turan'dan ilk açıklama: Rahat edebilirler!Twitter hesabı kapatılan gazeteci Ömer Turan, "Kraliçenin...
Dolar kurundaki rekor artış, müzik sektörünü vurdu! Konserler iptal olabilir!Dolar kurundaki rekor artış, müzik sektörünü vurdu! Konserler iptal olabilir!TL ile bilet satıp sanatçılara dövizle ödeme yapan...
Murat Ülker'den çok konuşulacak öneri: Murat Ülker'den çok konuşulacak öneri: "Twitter'a TC kimlik no ile girilsin!"Sosyal medya hesabını geçen yıl kapatan Yıldız Holding...
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! "Ne çektin be Fatih! Ne varsa..."FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden...
Uşak Belediyesi’nden ABD’ye yaptırım kararı! Uşak Belediyesi’nden ABD’ye yaptırım kararı! "Artık ne like'larız, ne fav'larız"Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize en sıradışı tepki...
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
 • Hürriyet Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Habertürk Gazetesi
 • Posta Gazetesi
Diğer gazeteler için tıklayınız

RATING( 13 Ağustos 2018 Pazartesi )

# PROGRAM RT SH
AB GRUBU
 • 1EGE'NIN HAMSISI4.0314.85
 • 2FOX ANA HABER3.7120.06
 • 3KOCA KOCA YALANLAR3.0712.07
 • 4KIM MILYONER OLMAK ISTER2.8110.54
 • 5GULDUR GULDUR SHOW (TKR)2.378.94
 • 6YAPARSIN ASKIM2.358.75
 • 7KOCA KOCA YALANLAR (TKR)2.3410.1
 • 8EGE'NIN HAMSISI (OZET)1.757.39
 • 9BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER1.658.84
 • 10ASK-I MEMNU (TKR)1.6111.57
>tümü için tıklayın
TOTAL
 • 1EGE'NIN HAMSISI3.9813.35
 • 2YAPARSIN ASKIM3.712.44
 • 3KOCA KOCA YALANLAR3.2811.56
 • 4FOX ANA HABER2.9914.52
 • 5KIM MILYONER OLMAK ISTER2.438.23
 • 6KOCA KOCA YALANLAR (TKR)2.49.67
 • 7GULDUR GULDUR SHOW (TKR)2.347.96
 • 8SHOW ANA HABER2.311.19
 • 9ATV ANA HABER1.939.43
 • 10GELINIM MUTFAKTA1.8211.78
tümü için tıklayın

TİRAJ( 23 Temmuz 2018 - 30 Temmuz 2018 )

# GAZETE BU HAFTA GEÇEN HAFTA
 • 1SABAH304.021307.247
 • 2HÜRRİYET289.648287.430
 • 3SÖZCÜ283.581281.944
 • 4POSTA222.456221.841
 • 5MİLLİYET129.053129.082
 • 6TÜRKİYE128.103128.042
 • 7TAKVİM116.221118.875
 • 8YENİ ŞAFAK111.522111.485
 • 9PAS FOTOMAÇ109.367107.001
 • 10GÜNEŞ105.097104.838
>tümü için tıklayın

MEDYARADAR FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER